lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Kronprinsessan Victoria besökte Lund när Tobias Stiftelsen firade 25 år

2018-05-09

tobiasstiftelsen
Kronprinsessan Victoria och Claire McKay, en av värdarna och koordinator för Tobias Stiftelsens jubileumssymposium i Lund. Foto: Håkan Röjder

Vetenskapliga och etiska utmaningar med benmärgstransplantation stod på programmet när Kronprinsessan Victoria besökte Lund den 8 maj för att fira Tobias Stiftelsens 25 år med ett jubileumssymposium.

tobiasstiftelsen
Fr vä: Zaal Kokaia, Stem Therapy, Leonard Zon, en av symposiets huvudtalare, Kronprinsessan och Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten. Foto: Håkan Röjder

Stiftelsen som har till syfte att "stödja upprättandet av ett svenskt benmärg / stamcellsregister och till stödja forskning om sjukdomar som kan behandlas med benmärgs- eller stamcellstransplantation” har Kronprinsessan som sin höga beskyddare. Vid jubileumssymposiet i Lund samlas världsledande forskare för att presentera forskningsrön och diskutera de vetenskapliga och etiska utmaningar som forskningen kring stamcellsforskning och benmärgstransplantation står inför.

Sjukdomar som leukemi och allvarliga blodbrist- och immunbristsjukdomar kan vara livshotande. Inte sällan är benmärgstransplantation den enda behandlingsmetod som står till buds. Det innebär att blodstamceller som finns i benmärgen hos en donator ges till patienten för att ersätta och bygga upp patientens egna blodsystem med friska blodceller.

– Mycket av forskningen kring benmärgstransplantation handlar om att förstå mekanismerna som styr reglering av blodets stamceller för att kunna i framtiden expandera blodets stamceller innan transplantationen. Detta kommer att medföra att vi kan transplantera fler patienter, få bättre resultat, och bota fler patienter, säger Stefan Karlsson, professor i professor i molekylärmedicin och genterapi vid Lunds universitet samt en av värdarna för jubileumssymposiet och mottagare av Tobiaspriset 2009.

tobiasstiftelsen
Fam. Storch, grundare av Tobias Stiftelsens, tillsammans med Nina Bönnelyche, styrelseledamot och Stiftelsens höga beskyddare Kronprinsessan: Foto: Håkan Röjder

Stiftelsen grundades av Marcus och Gunilla Storch år 1992 och stiftelsen arbete har starkt bidragit till att Sverige har ett svenskt benmärgsregister med idag över 100 000 registrerade givare.

Jubileumssymposiet genomfördes med stöd från Tobias Stiftelsen, Kungliga Vetenskapsakademin, det strategiska forskningsområdet Stem Therapy vid Lunds universitet och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.