lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Ny nationell studentkonferens om kirurgi

2018-04-24

Den 6–8 april samlades 100 läkarstudenter från hela Sverige i Malmö för den första nationella kirurgiska studentkonferensen.

Arrangörer var det kirurgiska studentutskottet vid Lunds universitet samt det kirurgiska utskottet vid Örebro universitet. Max Klasén, initiativtagaren, fick idén när han skrev sin masteruppsats i Australien och medverkade på deras nationella studentkonferens för kirurgiintresserade.

max klasen
Max Klasén, initiativtagaren fick idén till en nationell studentkonferens när han skrev sin masteruppsats i Australien.

Hallå där Max Klasén – vad är det som är så roligt med just kirurgi?

- Blandningen av det teoretiska och praktiska tror jag är en av de aspekter som lockar mig och många andra. Att kunna se patologin man vill åtgärda är en annan. En tredje aspekt är att man i de operativa specialiteterna har en hel del patienter som man faktiskt kan bota, vilket är mer sällsynt inom sjukvården än vad man kan tro.

Ni tog initiativet till att bjuda in till ett nationellt möte – vad är visten med det?

- En nationell konferens var ett utmärkt startskott för ett större och kontinuerligt samarbete mellan lärosätena. Örebros utskott har länge jobbat för en nationell paraplyförening och timingen med initiativet av konferensen kunde knappast varit bättre. Örebrorepresentanterna har varit oerhört engagerade i planeringsgruppen i år och nästa års upplaga av konferensen kommer gå just i Örebro.

- Oerhört glädjande är att det under våren och i samband med konferensen dessutom har skapats arbetsgrupper i Umeå och Uppsala för att starta upp kirurgiska utskott på dessa lärosäten, och man har dessutom nu skapat den nationella föreningen vi saknat och valt in lärosätesrepresentanter som ska driva samarbetet mellan de kirurgiska utskotten i Sverige.

Är ni nöjda med evenemanget?

- Vi är mycket nöjda.  Våra 100 biljetter sålde slut samma dag som de släpptes!

- Det har varit svårt att jobba för något som inte har funnits innan och allt var tvunget byggas upp från noll. Alla nystartade projekt har nog sina barnsjukdomar men jag tror att jag talar för hela planeringsgruppen när jag säger att vi är stolta över vad vi åstadkommit och att jag tror att detta kommer bli en årlig händelse att se fram emot under en lång tid framöver. 

 

foersta nationella kirurgiska studentkonferensen
De 100 biljetterna sålde slut samma dag som de släpptes, trots att webbsidan initialt kraschade av överbelastning.

 

foersta nationella kirurgiska studentkonferensen
Konferensen bjöd på temaföreläsningar och workshops i kirurgiska tekniker. Workshopparna inkluderade basala kirurgiska tekniker men deltagarna fick även prova på att laparoskopera samt att sy tarmanastomoser.
foersta nationella kirurgiska studentkonferensen
Föreläsningarna hade teman som kirurgi i krigsdrabbade områden, prehospitalt traumaomhändertagande i helikopter och hjärtats väg vid en transplantation.