lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Två forskare vid Lunds universitet utses till Wallenberg Clinical Scholars 2018

2018-04-04

Wallenberg Clinical Scholars ingår i en satsning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna. Anslagen ges till landets främsta kliniska forskare och i årets satsning återfinns två av dessa vid Lunds universitet, nämligen Thoas Fioretos, som arbetar med att utveckla bättre behandlingar mot blodcancersjukdomar som akuta leukemier hos barn och vuxna, och Oskar Hansson, vars forskning syftar till att hitta markörer som på ett tidigt stadium avslöjar Alzheimers och Parkinsons sjukdomar.

Ytterligare två forskare är utsedda till Wallenberg Clinical Scholars 2018: Eva Hellström-Lindberg, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge samt Mats Brännström, överläkare och professor i obstetrik och gynekologivid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet.

Thoas Fioretos
Thoas Fioretos

– Stiftelsen stödjer framförallt grundforskning men genom det här programmet vill vi också långsiktigt stärka den patientnära, svenska, kliniska forskningen. Genom sina kontakter med patienter kan forskande läkare ofta snabbare omsätta patienternas, och sina egna, erfarenheter till forskning. De kliniska forskarna medverkar också till att nya forskningsresultat snabbare når ut i vården, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Thoas Fioretos, professor vid Avdelningen för klinisk genetik, Lunds universitet och överläkare vid Labmedicin, Region Skåne arbetar för att utveckla förbättrade metoder för att kunna ställa korrekt diagnos och för att identifiera mer specifika behandlingar mot leukemi. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer han att undersöka olika genetiska förändringar i leukemiceller som kan påverka utvecklingen av dessa cancerformer. De nya kunskaperna kommer han sedan att använda för att förbättra diagnostiken, behandlingsvalet och uppföljningen av patienter som drabbas av dessa sjukdomar. Projektet kommer också att ge viktiga ledtrådar till varför akut leukemi uppstår. 

– Det är en väldigt stor ära att bli utsedd till Wallenberg Clinical Scholar. Avsikten med denna unika satsning är ju att mer långsiktigt stödja landets 25 bästa kliniska forskare, så det är en viktig och prestigefylld utnämning. Anslaget ger mig och min forskargrupp fantastiska möjligheter att bryta ny mark inom blodcancerforskning och bedriva mer långsiktig och nydanande forskning, säger Thoas Fioretos.
Mer om Thoas Fioretos forskning

oskar hansson
Oskar Hansson. Photo: Linnéa Jeschke

Oskar Hansson, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, letar efter molekylära markörer som på ett tidigt stadium kan påvisa olika demens- och Parkinsonrelaterade sjukdomar, så att rätt diagnos kan ställas och behandling sättas in tidigare.

I syfte att identifiera tidiga tecken på neurodegenerativa sjukdomar följer Oskar Hansson närmare 3 000 personer med allt från lättare minnesstörningar, till olika former av demens och Parkinsons sjukdom, och jämför dem med friska kontrollpersoner Resultaten från Oskar Hanssons projekt har redan bidragit till att diagnoskriterierna för Alzheimers sjukdom har förbättrats. Förhoppningen är att de nya kunskaperna också ska kunna användas för att utveckla läkemedel som kan skydda nervcellerna och bromsa sjukdomsförloppet.

– Antalet drabbade av demens-relaterade sjukdomar ökar kraftigt runt om i världen, och det finns idag inga effektiva läkemedel som bromsar eller botar dessa sjukdomar. Anslaget ger mig och min forskargrupp goda möjligheter att förbättra diagnostiken, samt på längre sikt förhoppningsvis även behandlingsmöjligheterna. Målet är att fler människor ska kunna åldras med tankeförmågan intakt, säger Oskar Hansson.
Mer om Oskar Hanssons forskning

– Jag är naturligtvis mycket glad å både Thoas och Oskars vägnar och även stolt som dekan och medarbetare vid Lunds universitet. Klinisk forskning, integrerad i sjukvården, är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla nya behandlingar och ge bättre vård till svårt sjuka. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på Clinical Scholars är i detta mycket värdefullt för att vi ska kunna bidra till fortsatta medicinska landvinningar till gagn för såväl patienter som samhälle, säger Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Katrin Ståhl