lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Forskningsgenombrott för transfusionsrelaterad sjukdom

2018-04-03

Idag är Transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI) den främsta orsaken till dödsfall efter en blodtransfusion. Behandling har hittills saknats, men nu har en forskare vid Lunds universitet, Rick Kapur, upptäckt att en antiinflammatorisk medicin som botar sjukdomen på möss. För sina insatser belönas han med det International Society of Blood Transfusion´s prestigefyllda pris.

TRALI som är en ovanlig transfusionsreaktion, inträffar inom några timmar efter en blodtransfusion. Men även om sjukdomen är sällsynt, så är TRALI den främsta orsaken till transfusionsrelaterade dödsfall. Genom en till stora delar okänd biologisk reaktion, vätskefylls lungorna och patienten riskerar att kvävas. Sjukdomsmekanismen är fortfarande inte fullt känd och ingen specifik behandling finns heller tillgänglig. Sjukdomen är dessutom svårdiagnostiserad och därmed sannolikt underrapporterad.

rick kapur
Rick Kapur. Foto: Åsa Hansdotter

Rick Kapur försöker förstå mekanismerna bakom TRALI, för att därigenom identifiera potentiella terapier:
– Vi vet att vissa riskfaktorer hos mottagaren tillsammans med element i själva blodtransfusionen som till exempel antikroppar, spelar en roll i utvecklingen av sjukdomen, säger Rick Kapur.

Rick Kapur är född och uppvuxen i Holland och det var också där han gjorde sin medicin- och forskarutbildning. Efter examen flyttade Rick Kapur till Kanada där forskningen om TRALI tog sin början. Sedan förra året arbetar han som postdoc vid Institutionen för laboratoriemedicin på Lunds universitet och tilldelades i år Jean Julliard pris för sina insatser inom transfusionsmedicin.

– Jag är glad att få det här erkännandet och den internationella uppmärksamhet som följer med priset, eftersom det är mycket svårt att få ett internationellt forskningspris så tidigt i karriären.

Han har utvecklat nya musmodeller för att få mer kunskap om TRALI. Insikterna från djurmodellerna har gjort att han nu har hittat en lyckad terapi som Rick Kapur även tror skulle kunna fungera på människor.
– Det är en antiinflammatorisk medicin som är ett riktigt genombrott inom fältet. Det är första gången någon hittar en behandling för djur som verkar när väl sjukdomen har brutit ut. Eftersom sjukdomsförloppet är så snabbt, har det varit svårt att undersöka vad det egentligen är som händer, men genom att utveckla en ny musmodell vi för första gången kunnat studera sjukdomen i genetisk modifierade möss. Nu vill vi öka det internationella samarbetet för att snabbare nå fram till kliniska prövningar.

Tidigare har man försökt undvika det som man tror kan utlösa transfusionssjukdomen. Ett sätt är att avstå från att använda gravida kvinnors blod i transfusion, vilket i högre grad har visat sig innehålla antikroppar som kan trigga sjukdomen. Denna strategi används i Sverige och har reducerat incidenterna, men inte dödsfallen.
– Nu kan vi istället gå från att förhindra till att behandla, vilket är ett enormt kliniskt framsteg.

Men det är mycket arbete kvar. Forskarna vet fortfarande inte helt hur sjukdomen uppstår. Det är mycket viktigt att förstå detta allvarliga tillstånd.
– För mig är det viktigt att hela tiden testa kunskapen vi får fram i djur, med hur det ser ut på den mänskliga sidan. Alla steg är viktiga, men det är ju trots allt människor vi vill bota i slutänden, avslutar Rick Kapur.

Publikationer
Jean Julliard Prize till Rick Kapur baseras på fem olika publikationer:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=rick+kapur+and+kapur+R+and+trali

Prisceremonin äger rum i Toronto den 5 juni då Rick Kapur även ger en föreläsning om sin forskning.

Åsa Hansdotter