lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Fem nya forskande kliniker till WCMM i Lund

2018-03-08

Från och med 1 maj 2018 knyts fem nya kliniska forskare till Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Lunds universitet (WCMM LU).

Med dessa nyrekryteringar är det nu totalt 11 kliniska forskare knutna till WCMM i Lund. Tillsammans med internationellt rekryterade grundforskare ska de driva forskningen inom regenerativ medicin framåt– från molekyl till människa. Hittills är det fem grundforskare som etablerat sig inom WCMM i Lund och ytterligare tre är under tillsättning.

De fem nya WCMM-forskarna är:

 • Område ”Cancer”:
  Anders Wittrup, läkare vid SUS och cancerforskare vid Inst. För kliniska vetenskaper i Lund
 • Område ”Musculoskeletal system”:
  Robin Kahn, specialistläkare barnreumatologi vid SUS och forskare vid Inst. För kliniska vetenskaper i Lund
 •  Område ”Medicinal Imaging”
  Elin Trägårdh, läkare vid SUS, docent i nukelarmedicin vid Lunds universitet, Inst. för translationell medicin i Malmö.
  Einar Heiberg, forskare i klinisk fysiologi projektledare Hjärt-MR-gruppen vid Lunds universitet och SUS
 • Område ”Nervous system with emphasis on function and plasticity”
  Anders Björkman, specialistläkare i handkirurgi vid SUS och docent vid Lunds universitet, Inst. för translationell medicin i Malmö.

De så kallade forskningsutrymmen som finansieras av Region Skåne och som löper under 4 år och innebär att de nya WCMM-forskarna kan forska 50 procent inom ramen för sin kliniska tjänst med full lönekompensation. Därtill finansierar WCMM med 1.5MKr/år för löpande kostnader.

Om WCMM i Lund

Det övergripande syftet med WCMM är att stärka svensk molekylärmedicinsk forskning, experimentellt och kliniskt. WCMM forskningscentrum finns förutom i Lund också i Göteborg, Linköping och Umeå. Fokus för forskningscentrumet i Lund ligger på translationella forskningsplattformar inom regenerativ medicin.

• WCMM:s strategi i Lund är unik genom att inom olika ämnesområde anställa en preklinisk och en klinisk forskare med syftet att stärka translationell forskning

• Wallenberg centrum för molekylärmedicin (WCMM) i Lund invigdes i oktober 2017 och har fokus på regenerativ medicin – det vill säga att laga eller ersätta skadad vävnad och dess funktion.

•Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne bidrar med totalt 535 miljoner under en tioårsperiod.

• Centret ingår i en nationell plan för att återta Sverige till världsledande position inom medicinsk forskning.

Katrin Ståhl