lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Kinolonantibiotika kopplas till ökad risk för aortasjukdom

2018-03-08

Forskare vid Karolinska Institutet, Statens Serum Institut i Danmark och Lunds universitet har funnit ytterligare stöd för ett misstänkt samband mellan antibiotika av typen kinoloner och ökad risk för akut aortasjukdom. Studien publiceras i den ansedda tidskriften BMJ.

Forskarna har studerat data från svenska nationella hälsoregister och jämfört risken för akut aortasjukdom efter drygt 360 000 behandlingsepisoder med kinolonantibiotika med motsvarande risk hos en lika stor jämförelsegrupp som behandlats med amoxicillin, en annan typ av antibiotika.
Studien bekräftar resultaten i två tidigare observationsstudier, men indikerar att riskökningen inte är riktigt lika stor som de studierna
 
Även den aktuella studien är en observationsstudie och kan därmed inte bevisa ett orsakssamband. Genom sin storlek och metodologiska utformning ger den dock de mest tillförlitliga resultaten hittills, enligt Björn Pasternak, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, som har lett studien.

malin inghammar
Malin Inghammar, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund. Foto: Katrin Ståhl

– Riskökningen vi funnit är relativt måttlig, men eftersom kinoloner är några av våra mest använda antibiotika, särskilt sett ur ett globalt perspektiv, är detta ett viktigt fynd då det totalt sett kan röra sig om många fall av biverkningar,  säger Malin Inghammar, infektionsläkare på SUS,  forskare i infektionsmedicin vid Lunds universitet och av forskarna bakom studien.

Katrin Ståhl