lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Ingrid Hedenfalk får miljömedicinskt pris

2018-03-01

Ingrid Hedenfalk, docent i experimentell onkologi, har av Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden tilldelats 2018 års Miljömedicinska pris för sina insatser inom diagnostik- och terapiforskning, framförallt inom området gynekologiska tumörer. Priset delas varje år ut till två framstående forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning.

Ingrid Hedenfalk har fokuserat sin forskning på bröstcancer och äggstockscancer. Forskningen är klart patientnära och genom att särskilt studera nya terapiformer som används för andra ändamål lyfter Ingrid Hedenfalk fram nya strategier för tumörformer som idag har mycket dålig prognos, skriver Cancer- och Allergifonden i ett pressmeddelande.

ingrid hedenfalk
Ingrid Hedenfalk tilldelas Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris för sin forskning. Bild: Olle Dahlbäck

– Jag känner mig mycket hedrad över denna utmärkelse och det ska bli spännande att ta emot priset. Förutom äran innebär det en stor möjlighet att få uppmärksamhet för gynekologisk cancerforskning, säger Ingrid Hedenfalk.

Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris delas varje år ut till en eller två framstående forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Prissumman är på totalt 500 000 kr. Ingrid Hedenfalk delar årets prissumma med docent Hans Grönlund vid Karolinska Institutet, som forskar om pälsdjursallergi.

Priset delas ut i Stockholm den 21 maj.

Olle Dahlbäck