lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

5,2 miljoner till forskning om andnöd

2018-03-01

Magnus Ekström, forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund och läkare i Karlskrona, får 5,2 miljoner kronor från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) för sin forskning om andnöd. Anslaget är ett av landets största för yngre forskare och SSMF:s Stora Anslag delas i år ut till åtta forskare vid svenska universitet.

– Fantastiskt roligt! Jag trodde det var ett spam när jag fick beskedet via e-post och var tvungen att ringa SSMF för att få det bekräftat, säger Magnus Ekström, som beskriver projektet som han nu får stöd för så här:

magnus ekstroem
Magnus Ekström får 5,2 miljoner kronor till stöd för sin forskning om andnöd, som är vanligt förekommande hos patienter som drabbas av svår hjärt- och lungsjukdom. Bild: Olle Dahlbäck

– Andnöd (dyspné) är ett dominerande symtom vid svår hjärt- och lungsjukdom och orsakar stort kroniskt lidande. Det saknas idag läkemedels-behandling för att lindra andnöd. Mitt mål är att ta reda på vilka sjukdomar och faktorer som orsakar andnöd i befolkningen. Jag vill också ta fram en standardmetod för att mäta hur svårt symtomet är, samt att hitta den första behandlingen för att lindra svår andnöd.

– Det här anslaget ger oss stabilitet i flera projekt som vi startat. Nu får vi möjlighet att gå vidare med dem.

Projektet genomförs tillsammans med ledande forskare i Sverige och internationellt.

– SSMF:s Stora Anslag, som täcker både egen lön och driftkostnader under fyra år, gör det möjligt för de utvalda forskarna att utveckla sina egna forskningslinjer, vilket är grunden för den fortsatta forskningskarriären, säger professor Mats Ulfendahl, ordförande i SSMF i ett pressmeddelande.

Totalt finansierar Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) unga svenska forskares projekt med nästan 80 miljoner kronor per år genom forskningsstipendier och SSMF:s Stora Anslag. Det Stora Anslaget kan sökas som heltidsanslag eller som halvtidsanslag som kombineras med klinisk verksamhet.

Olle Dahlbäck