lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

När patientsäkerheten brister

2018-01-30

Hälso- och sjukvården ska enligt lag anmäla allvarliga vårdskador eller risker för allvarliga vårdskador till en tillsynsmyndighet som ska genomföra en oberoende utredning. Målsättningen är att öka säkerheten för patienterna och förebygga att samma fel sker igen. Jonas Wrigstad, doktorand vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, har i sitt avhandlingsarbete studerat vad som händer när patientsäkerheten brister.