lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Diplomering – en milstolpe på vägen till svensk läkarlegitimation

2019-01-30

Den första kullen läkare med examen från länder utanför EU och EES har klarat den ettåriga kompletteringsutbildningen vid Lunds universitet och kan nu sikta mot nya mål på vägen till svensk läkarlegitimation.

diplomering kul
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet hade glädjen att den 17 januari diplomera första kullen läkare på utbildningen Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES. Längst till vänster, programdirektör Ulla Westin. Foto: Katrin Ståhl

Den första kullen av läkare som under ett år gått kursen ”Kompletteringsutbildning för läkare med examen utanför EU och EES” har fått sina intyg och diplom. De 14 kursdeltagarna, som kommer från världens alla hörn, har under året utbildats i dels medicinsk teori, men framförallt allmänna kunskaper om hur svensk sjukvård och förvaltning fungerar och de lagar och regler som gäller. Och förstås – praktiserat ute på sjukhusavdelningar och vårdcentraler.

 Vid en diplomeringsceremoni på Locus Medicus Malmoensis i Malmö den 17 januari, firade de 14 läkarna tillsammans med programledningen. Nu är siktet inställt på att så snart som möjligt kunna utöva sin läkargärning inom svensk sjukvård. Men vilka har de stora utmaningarna varit under året?

– Det har inte varit några egentliga svårigheter i bemärkelsen kunskapssvårigheter, utan det handlar mer om att kursen bidragit till att vi på ett snabbare sätt anpassar oss och lär om hur svensk sjukvård fungerar både när det gäller lagar och riktlinjer och vid praktikmomenten gällande det sociala samspelet och språket på arbetsplatsen. Integreringen blir lättare och smidigare, säger Firas Fattal och fortsätter;

– Det har varit en mycket bra tid och vi har fått stort stöd från Ulla och Alexandra (red not: Ulla Westin programdirektör och Alexandra Strandberg, utbildningskoordinator) som alltid funnits till hands och svarat på frågor. Om jag får önska något nu i väntan på AT-tjänst så vore det bra om det var möjligt att komma ut direkt och bli anställd som underläkare, komma ut jobba så man kan försörja sig och sin familj.

Ulla Westin, programdirektör för kompletteringsutbildningen, berättar om en kunskapstörstande grupp.

ulla westin
Firas Fattal tillsammans med Ulla Westin. Foto: Katrin Ståhl

– Alla i gruppen är otroligt ambitiösa och vill verkligen lyckas. De är ödmjuka, men ställer samtidigt krav. Det har verkligen varit både utmanande och fantastiskt roligt att arbeta med dessa positiva människor, säger Ulla Westin, överläkare vid SUS och docent vid Lunds universitet.

En av utmaningarna handlar om att hitta vårdavdelningar- och mottagningar som kan ta emot läkarna för den så viktiga praktiken.

– Som det är nu grundar sig praktiken på frivilliga insatser från kollegor inom olika delar av vården i Region Skåne. Och här måste jag framhäva Linn Kennedy på medicinkliniken på SUS i Malmö som gjort en heroisk insats och tagit hand om många praktikanter. Likaså har Mats Lindström och Anders Beckman gjort stora insatser för att få till praktikplatser inom Psykiatri Skåne respektive primärvården. Det är vi oerhört tacksamma över, men jag hade gärna sett ett reglerat avtal om praktikplatser med Region Skåne, säger Ulla Westin.

Peter Svensson är programdirektör för läkarutbildningen och ingår i styrgruppen för kompletteringsutbildningen. Han talar om den samhällsekonomiska vinst vi gör genom att hjälpa till att påskynda processen för att få läkarlegitimation.

– Det framförallt medmänskligt att bidra med vår kunskap och våra resurser, men också samhällsekonomiskt lönsamt. Att utbilda en läkare kostar cirka hundra tusen kronor per termin. Nu får vi 14 läkare till en tiondel av den kostnaden. Vi har uppnått målet med den första gruppen och de är nu fria att gå ut och söka AT. Det känns fantastiskt kul och nästa vecka startar ett nytt gäng på 20 läkare som ska lära sig om svensk sjukvård, säger Peter Svensson.

Kort fakta om ”Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES” vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Programmet är ettårigt och vänder sig till läkare med utländsk läkarexamen från land utanför EU/EES inklusive Schweiz och som behöver komplettera sin utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Efter slutförd utbildning och prövning av Socialstyrelsen kan deltagarna söka allmäntjänstgöring (AT) i Sverige. 

I styrgruppen för Lunds universitets Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES ingår: Ulla Westin, Nils Danielsen, Peter Svensson, Anna Arstam och Alexandra Strandberg.

Katrin Ståhl