lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Kejsarsnitt eller naturlig förlossning?

2018-01-26

Förlossning med kejsarsnitt stiger över hela världen. De senaste siffrorna (2016) visar att 25% av födslarna i Västeuropa gjordes med kejsarsnitt, i Nordamerika var det 32% och i Sydamerika 41%. Men vilka är de potentiella riskerna och fördelarna med kejsarsnitt?

stefan hansson
Stefan Hansson. Bild: Charlotte Carlberg Bärg

Stefan Hansson, professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, har läst en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i PLOS Medicine med blandade känslor. Som forskare uppskattar ha de ansträngningar som gjorts för att genomföra en systematisk granskning av ämnet, men som en obstetriker oroas han över att resultaten kan överskattas av patienter, obstetriker och barnmorskor - och kejsarsnitt "marknadsförs" som ett säkert sätt att undvika bäckenbottenproblem.
 

Läs Stefan Hanssons synpunkter och tankar kring de nya rönen på The Conversations webbplats Caesarean section versus natural birth – an obstetrician examines a new review