lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Historiska nedslag i Medicinska fakulteten – jubileumsutgåva

2017-12-15

"Även om det finns flera böcker som skildrar Medicinska fakultetens historia finns det fortfarande mer att säga om hur den historiska kontexten satt sin prägel på individer och deras handlingar vid fakulteten.” Så börjar Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet, sitt kapitel i skriften ”Medicinska fakulteten – några historiska nedslag”, en jubileumsutgåva med anledning av Lunds universitets 350-årsfirande.

skrift

I de tre redaktörernas - Jonatan Wistrand, Nils Hansson och Peter M Nilsson - förord står bland annat att läsa ”Vår kunskapsbas växer idag snabbare än någonsin förut. Landvinningar vi inte ens kan föreställa oss ligger med säkerhet mindre än ett yrkesliv bort. Men lika sant är att en lång och spännande väg också breder ut sig bakom oss. I den medicinska vetenskapens historia trängs storslagna upptäckter med fallerade hypoteser. Många framsteg, ännu fler snedsteg och dessvärre alldeles för många övertramp.”

Visst blir man nyfiken på att läsa denna nya skrift om nedslag i 350 år av vår medicinska fakultetshistoria! I sju kapitel lyfts personer och skeenden fram som på olika sätt format verksamheten vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Det handlar om lärare, forskare och studenter såväl som vetenskapliga rön och händelser i omvärlden som påverkat oss på olika sätt.

jonatan wistrand
Jonatan Wistrand, en av redaktörerna bakom skriften "Medicinska fakulteten - några historiska nedslag".

 – Vår ambition har varit att boken ska kunna bidra till ökad förståelse för medicinska fakultetens historia och samtidigt ge läsaren en trevlig läsupplevelse, säger Jonatan Wistrand.

 Antologin vänder sig i första hand till studenter och anställda vid medicinska fakulteten som är nyfikna på att få veta mer om sin historia. Men redaktörerna vill också betona att det finns ett högre syfte med boken.

 – Vi som skrivit denna jubileumsutgåva menar att både medicinsk historia och medicinsk humaniora bidrar till fakultetens vision att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors hälsa. Vi tror att det kan vara svårt att riktigt veta vart man är på väg om man inte vet något om varifrån man kommer, fortsätter Jonatan Wistrand

Boken finns ännu inte att köpa i bokhandeln. Men är man intresserad av att få tag i ett exemplar går det bra att kontakta Jonatan Wistrand via mejl: jonatan.wistrand@med.lu.se

Katrin Ståhl