lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Stort anslag till strokeforskning

2017-12-14

Alborada Trust har beviljat 3,5 miljoner kronor i anslag till strokeforskning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Mottagare är professor Tadeusz Wieloch och anslaget ska gå till studier om hur hjärnfunktionen efter stroke kan förbättras med farmakologisk behandling.

Alborada Trust är en stiftelse med säte i Storbritannien som stödjer forskning och utbildning inom medicin och veterinärmedicin samt humanitära och djurrelaterade katastrofer (www.alboradatrust.com/). Stiftelsen har fått sitt namn efter tävlingshästen Alborada som var världsmästare i kapplöpning.

- Det är vinstpengarna, som Alborada drog in under sin livstid, som lade grunden till stiftelsens pengar, berättar Kirsten Rausing som är grundare till Alborada Trust.

Fram till nu har stiftelsens anslag huvudsakligen gått till veterinärmedicinsk och medicinsk forskning och utbildning i Storbritannien. Det är första gången som Alborada Trust stödjer ett skandinaviskt projekt inom medicin.

- Våra intressen ligger inom hela medicinområdet, men hitintills är det forskning inom alzheimer, gerontologi och strokeforskning som vi har stöttat, säger Kirsten Rausing

Stroke innebär ett stort lidande för många och är ett angeläget forskningsområde. Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige och 17 miljoner i världen av stroke. Stroke orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan och innebär en hjärnskada som mer eller mindre kan slå ut olika hjärnfunktioner såsom rörelseförmåga, tal och tankeverksamhet. Idag finns inget läkemedel som förbättrar hjärnfunktionen eller som stödjer rehabilitering efter stroke.

strokeforskning
Tadeusz Wieloch framför avbildningar av mushjärnor med olika stadier av stroke, före och efter behandling. Foto: Kennet Ruona

- Vi har under många år studerat stroke i experimentella gnagarmodeller. Målet är att forskningsresultaten skall ligga till grund för utveckling av ett nytt läkemedel som förbättrar hjärnfunktionen efter en stroke. Vi ser framför oss en behandling som kombineras med rehabiliteringsterapi och som förstärker effekten av denna., säger Tadeusz Wieloch.

Tadeusz Wieloch hoppas att denna upptäckt ska leda till bättre behandling av strokepatienter. Han är oerhört glad och tacksam för anslaget.

- Vi är mitt uppe i ett projekt som kan ta ett tag att slutföra. Stödet från Alborada Trust ger oss möjlighet att göra detta och framförallt studera effekten av en farmakologisk behandling i kombination med rehabiliteringsterapi. Vi har nyligen identifierat en mekanism som bromsar återhämtningen av hjärnfunktion efter stroke. Vi får nu möjlighet att i detalj studera hur denna mekanism verkar i hjärnan och påverkar kopplingarna mellan hjärnans olika delar efter stroke. Vi kommer bland annat använda av oss avancerade hjärnavbildningsmetoder. Med denna kunskap kan det bli möjligt att utveckla en ny rehabiliteringsbehandling, säger Tadeusz Wieloch. 

Alborada Trust får in många ansökningar och söker även själva aktivt upp initiativ de vill stödja. Stiftelsens styrelse består av personer från hela världen som representerar olika områden, såväl medicinskt som geografiskt. Stiftelsen är särskilt intresserad av forskning som anknyter till både de veterinärmedicinska och medicinska områdena.

- Vi är väldigt intresserade av sjukdomar som kan överföras från djur till människa och vice versa, säger Kirsten Rausing, som exempel nämner hon Ebola, HIV och HENDRA-virus.

Alborada Trusts anslag kommer att sträcka sig över 3 år.

- Vårt mål är att vi ska komma fram till en läkemedelskandidat. Anslaget från Alborada Trust hjälper oss att nå dit, säger Tadeusz Wieloch.