lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Välbehandlat lymfödem gav bättre rörelseförmåga och minskad tyngdkänsla

2017-12-05

Tyngdkänsla. Svårt att röra sig. Oro för försämring. Att leva med den kroniska sjukdomen lymfödem påverkar vardagen. Men rätt behandlingar kan förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten hos denna patientgrupp, visar en ny doktorsavhandling vid Lunds universitet.

pia klernaes

Doktoranden Pia Klernäs, som är fysioterapeut och lymfterapeut till yrket, har i många år mött patienter med lymfödem – svullnad som kan uppkomma i olika delar av kroppen när lymfvätska inte dräneras i tillräcklig takt. Sjukdomen kan vara medfödd eller uppkomma av infektion, inflammation eller annan skada. I Sverige är det dock vanligast förekommande efter cancerbehandling och då i arm eller ben och områdena närmast intill.

Med hjälp av en enkät lät Pia Klernäs 129 personer med lymfödem skatta sin hälsorelaterade livskvalitet. Resultaten visade att 20 procent upplevde stor påverkan på sin livskvalitet. En närmare undersökning visade att det var yngre personer, personer med lymfödem i benen och/eller i underlivet samt personer som arbetade deltid som upplevde allra störst negativ påverkan.

Läs mer