lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Tack till fakultetens vänner

2017-12-01

En stor del av finansieringen av Medicinska fakultetens forskning kommer från privata donatorer och stiftelser. På torsdagskvällen avtäcktes, under en ceremoni, ett träd där många av fakultetens viktiga donatorer fått var sitt löv.

dontationstraed

Under ceremonin tackade dekanus Gunilla Westergren-Thorsson donatorerna för deras ovärderliga stöd till medicinsk forskning. Under kvällen fick de inbjudna gästerna även lyssna till forskare inom cancerområdet som berättade om forskning som i kunnat ske tack vare donationer.

dontaionstraed gunilla westregren thorsson
Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson tackar fakultetens donatorer.
dontationstraed avtaeckning
Vicedekanerna Cecilia Lundberg och Anna Maria Drake avtäcker donationsträdet.

Här kan du läsa berättelserna bakom några av dessa donationer. Och om forskarna som tack vare donationer fått helt nya möjligheter:

Holger och vetenskapen – arvet efter en industriman

Arvet efter filantropen och industrimannen Holger Crafoord har lett till att Crafoordska stiftelsen delat ut över 1,5 miljarder i bidrag för olika ändamål, varav en stor del till medicinsk forskning vid Lunds universitet. Det var så Holger Crafoord ville ha det: han menade att det var tack vare forskare som Gambro blev så lyckat. Nu var det hans tur att ge tillbaka till samhället.

Donationer som förändrar vårt samhälle

Som ung forskare fick hon själv erfara hur mycket en donation kan betyda. Idag har Gunilla Westergren-Thorsson även i sin roll som dekan vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet sett vad externa medel kan innebära för akademin. Under hennes tid som dekan har visionen om det nya kunskapscentrumet Forum Medicum vuxit fram. Crafoordska stiftelsen är en av de som bidrar till projektet.

Att ge med hjärta och hjärna

En sommardag för över 40 år sedan samtalade syskonen Göran och Eva Bundy om vad som skulle ske med deras pengar den dag de gick bort. Båda var på den tiden ogifta och barnlösa, men måna om att deras förmögenhet skulle användas till något angeläget.

Stöd som gör skillnad

Privata donationer kan vara skillnaden som gör forskningen möjlig. Alexandru Schiopu och Andreas Puschmann fick som unga forskare ta emot Bundy Academy's forskningspris, vilket hjälpt dem att bygga upp patientnära forskning om hjärtinfarkt respektive hjärnans ärftliga sjukdomar.

”Alla kan göra något”

Plötsligt var det som att pusselbitarna föll på plats. När Viveca Jeppsson fick höra talas om lundaforskarna som forskade om hjärntumörer, insåg hon att detta skulle hon donera till.

Som en skänk ovanifrån

Mattias Belting och Johan Bengzon är båda överläkare som forskar på aggressiva hjärntumörer. Generösa donationer från Viveca Jeppsson har lett forskningen framåt.