lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Åldersanpassade förberedelser kan minska behovet av narkos för barn som strålbehandlas

2017-11-30

Varje år strålbehandlas cirka 120 cancersjuka barn i Sverige och många av dem måste sövas för att genomgå behandling. Jenny Gårdling visar i sin doktorsavhandling att åldersanpassade förberedelser och rutiner kan minska behovet av narkos. Det innebär färre risker, minskad oro för barnet och föräldrarna och sänkta vårdkostnader.

Jenny Gårdling

– Det vi ser är att ålderanpassade, pedagogiska förberedelser och rutiner kan hjälpa barnen att vara vakna när de strålbehandlas. Det innebär färre risker, kortare sjukhusvistelse och gynnar både barnet, föräldrarna och sjukhuset säger Jenny Gårdling, röntgensjuksköterska och universitetsadjunkt vid Lunds universitet.
 
Under en strålbehandling måste barnet vara ensamt i behandlingsrummet och ligga helt stilla. Separerad från sina föräldrar, i en främmande miljö med teknisk utrustning kan skapa oro och göra det svårt för barnet att ligga stilla. Därför är det många barn som måste sövas genom behandlingen, som sker fem dagar i veckan, i 1-7 veckor och kan innefatta över 30 behandlingstillfällen per barn. En sövning innebär att barnet måste fasta i 6 timmar innan behandlingen påbörjas samt tillbringa mer tid på avdelningen efter behandlingen.