lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Teggerstipendiater 2017

2017-12-03

Tegger Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga framstående disputerade forskare. Årets stipendiater forskar inom områdena bröstcancer, hjärtinfarkt och kronisk inflammation i blodstamceller.

tegger2017
Årets teggerstipendiater tillsammans med John Tegger, ledamot av Tegger Stiftelsen och son till stiftelsens grundare Jan Tegger fr. v. Ute Krüger, Lena Ohlsson, John Tegger, Alexandra Rundberg-Nilsson.

Alexandra Rundberg Nilsson, Institutionen för laboratoriemedicin i Lund,  som får ett Postdoc-Stipendie på 400.000:-, för ett års vistelse på University of Califonia, San Diego, Department of Pharmacology, för att studera kopplingen mellan kronisk inflammation och defekter i blodstamceller. Målet är att förstå hur förändringarna uppstår så att man kan utveckla behandlingsstrategier för att motverka dem.

Ute Krüger, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, får ett forskningsstipendie på 200.000:-, för sex månaders vistelse på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, Avdelningen för patologi. För forskning kring förekomst och subtypisering av tumörinfiltrerande lymfocyter vid primär bröstcancer. Målet är att inhämta tekniker och kunskap om tumörbiologi och riskfaktorer som kan ge ökad kunskap för sjukdomens förebyggande och behandling.

Lena Ohlsson, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, får ett forskningsstipendie på 200.000:-, för sex månaders vistelse på Rikshospitalet i Glostrup, Danmark, för att inhämta teknik och kunskap och vidare undersöka hur de tonusreglerande signalvägarna i kärlen kan påverkas för att mildra skadan efter hjärtinfarkt.

Sedan starten 1993 har Tegger Stiftelsen delat ut över 80 stipendier på totalt nästan 20 miljoner kronor.

Läs mer i pressmeddelande från Tegger Stiftelsen