lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Forskning om mag-tarmsjukdomar prisas

2017-11-08

Omkring 100 000 svenskar lider av allvarliga kroniska inflammatoriska mag-tarmsjukdomar, som påverkar livskvaliteten avsevärt och är i sina svåra former livshotande. Magen och tarmarna är även i händelsernas centrum vid övervikt. Allt fler lider av övervikt, något som kan orsaka allvarliga sjukdomar som t ex diabetes, hjärtinfarkt och stroke och leversvikt för att nämna några.
Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne delar årligen ut anslag för medicinsk forskning. I år är det två forskare vid Lunds universitet inom ämnesområdet gastroenterologi dvs. mag-tarmkanalens sjukdomar, som tilldelas 500 000 kronor var av stiftelsen.

jan marsal
Jan Marsal. Foto: privat

Docent Jan Marsal får anslag för att kartlägga mag-tarmkanalens immunsystem vid tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Båda sjukdomarna är s k inflammatoriska tarmsjukdomar.
Jan Marsal avser att utveckla dels en ny metod för att mäta inflammationsgraden i tarmslemhinna på ett mer pålitligt sätt vid inflammatorisk tarmsjukdom, och dels att karaktärisera typen av inflammation. Genom dessa studier är förhoppningen att kunna förutsäga effekten av nya målriktade behandlingar.
 
– Idag provar man olika behandlingar och väntar och ser helt enkelt om de fungerar. Ambitionen i framtiden är att ta ett vävnadsprov som kartläggs immunologiskt och utifrån svaret väljer man den behandling som har störst sannolikhet att fungera. Möjligen kommer man också kunna förutsäga långtidsprognosen för sjukdomen Förväntas patienten utveckla en svår sjukdomsvariant väljer man att behandla aggressivt tidigt för att på så vis ändra förloppet till ett mer godartat, säger Jan Marsal.
 
– Anslaget är av stor betydelse för min forskargrupp och de projekt vi bedriver. Nu kommer vi kunna satsa mer intensivt på den nya metoden för immunologisk kartläggning av dessa sjukdomar, vilket är väldigt värdefullt.
 
Slutligen kan nämnas att immunologisk kartläggning av sjukdomarna eventuellt leda fram till nya angreppspunkter för behandling.
 
 
Forskaren Ulrikke Voss får anslag för att studera uttrycket av doftreceptorer i tarmen. Denna familj av receptorer aktiveras av dofter, eller s k flyktiga substanser, i den omgivande miljön.

ulrikke voss
Ulrikke Voss. Foto: Kennet Ruona

– Vi kommer specifikt att försöka identifiera vilken typ av celler i tarmen som uttrycker dessa receptorer. Tarmen består av en många olika typer av celler som t ex immun- och hormonfrisättande celler samt de miljoner av nerver som utgör det enteriska nervsystemet. Dessa bidrar till att reglera tarmens funktioner. Utöver själva kartläggningen av receptorerna kommer vi att undersöka om uttrycket förändras i djurmodeller för övervikt, säger Ulrikke Voss.
 
Övervikt ock fetma är ett stort folkhälsoproblem och WHO:s senaste siffror visar att 1.9 billioner vuxna och 41 millioner barn under 5 år är överviktiga. Övervikt och fetma ökar risken för följdsjukdomar och mag-tarmproblem och Ulrikke Voss och hennes forskarkollegor har tidigare visat i forskning på möss att övervikt orsakar nervcellsförlust i tarmen.
 
– Anslaget är av stor betydelse för min grupp och projektet. Vi kommer att kunna prioritera utvecklingen av metod för analys av lokalisation och funktion av dessa receptorer, vilket är mycket värdefullt för projektet framgent.   
Förhoppningen är att kunskap om och förståelse för hur receptorerna i mag-tarmkanalen verkar och fungerar, ska utgöra en bas för utveckling av ny målriktad behandling.
 
Forskarna mottar sina anslag vid en ceremoni i Lund den 9 november.
 
För mer information, kontakta:
Jan Marsal, forskare och docent i intern medicin vid Lunds universitet, ST-läkare vid Skånes universitetssjukhus, 046-177003, 070-9822008, jan.marsal@med.lu.se
Ulrikke Voss, forskare i neurogastroenterologi vid Lunds universitet, 046-222 0625, ulrikke.voss@med.lu.se
 
För mer om information om Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne: Bo Ahrén, 046-2227075, 070-5520758

Katrin Ståhl