lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Tillsammans mot spridd bröstcancer

2017-10-11

Hur kan blodprover användas för att bättre följa upp behandlingen hos patienter med spridd bröstcancer? Lisa Rydéns tolv personer starka forskargrupp försöker hitta metoder som förbättrar behandling, livskvalitet och omvårdnad för en utsatt patientgrupp.

Till Kampradhuset vid Skånes universitetssjukhus i Lund kommer många av de 150 kvinnor som är med i studien och lämnar blodprover regelbundet. Men i dag är det forskargruppen som möts här. Runt ett stort bord sitter tolv personer: forskningssjuksköterskor – de som till vardags möter patienterna och tar proverna – laboratorieforskare och läkare, en student, projektsamordnare, biomedicinska analytiker som analyserar proverna – och så kirurgen Lisa Rydén, gruppens ledare.

Lisa Rydén, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i kirurgi vid Lunds universitet, och hennes forskargrupp  har precis avslutat terminens sista gruppmöte kring den gemensamma studien om hur blodprover kan användas för att bättre följa upp behandlingen hos patienter med spridd bröstcancer.