lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Dubbla pris till blodforskare

2017-10-11

Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin och överläkare vid Nordic blood group reference laboratory i Lund, har inom loppet av ett par veckor tilldelats två internationella priser för sitt arbete inom translationell blodforskning.

martin l olsson
Martin L Olsson. Foto: Jill Storry.

Dels fick Martin L Olsson en hedersmedalj från The Polish Association of Haematologists and Transfusiologists för att ha karakteriserat blodgruppsmolekyler samt utvecklat och infört DNA-baserad blodgruppsanalys i klinisk praxis. Dels tilldelade American Association of Blood Banks lundaforskaren The Tibor Greenwalt Memorial Award, för hans stora vetenskapliga bidrag inom transfusionsmedicin och förmågan att framgångsrikt kunna förklara avancerad vetenskaplig forskning.