lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Lunds nya gymnasieskola får namn efter en lundastudent

2017-09-19

Hedda Andersson var den första kvinna som tog studentexamen i Skåne och Sveriges andra kvinnliga läkare. Nu har utbildningsnämnden vid Lunds kommun beslutat att stadens nya gymnasieskola får namnet Hedda Anderssongymnasiet efter denna pionjär.

hedda andersson
Hedda Andersson Källa: Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Hedda Andersson påbörjade sina studier vid Lunds universitetet 1880 och var till fram till 1882 ensam kvinnlig student på universitetet.

1887 tog hon kandidatexamen och fick därefter praktisera på Karolinska institutet i Stockholm. Där blev hon god vän med Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström. 1892 tog hon sin medicinexamen som Sveriges andra kvinnliga läkare.