lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Sjukhusdesign och innovativ städning kan skydda patienter mot resistenta bakterier

2017-09-07

Det är hög tid att sjukhusen designar lokaler och anpassar vårdhygien till ett samhälle som inte längre har verkningsfulla antibiotika. Det anser författaren till en ny avhandling från Lunds universitet som i sin forskning visar på verklighetsbaserade och genomförbara möjligheter.

torsten holmdahl
Torsten Holmdahl. Foto: Roger Lundholm

- Många sjukhus i Sverige och världen börjar bli gamla och slitna. Därför är det nu vi har chansen att bygga rätt ur vårdhygienisk synpunkt, menar Torsten Holmdahl, doktorand vid Lunds universitet och överläkare vid infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Förutom forskning grundar han sina resonemang på egen erfarenhet av en allt tuffare smitt-spridningsproblematik. Parallellt med aggressiva och antibiotikaresistenta bakterier finns ett globalt problem med nya epidemier som t.ex. SARS, svininfluensan och ebolautbrottet i Västafrika. Calici (vinterkräksjuka) på sjukhusens vårdavdelningar är ytterligare ett exempel på en utmaning.