lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Ja till hopp och nej till hajp när stamceller diskuterades i Almedalen

2017-07-07

På Lunds universitet finns en stark tro på forskning inom regenerativ medicin. Men de senaste årens rapportering kring forskningsfusk och oetisk stamcellsbehandling manar forskare inom fältet till eftertanke och att ständigt hålla diskussionen om välfungerande kontrollmekanismer och ansvarsfull kommunikation aktuell. Mot denna bakgrund bjöd Medicinska fakulteten vid Lunds universitet in till ett seminarium och panelsamtal om stamceller och regenerativ medicin.

panelsamtal almedalen2017
Samtalade om stamceller och regenerativ medicin gjorde från vänster Lisa Kirsebom (moderator), Annika Östman (vetenskapsradion), Lilian Walther Jallow (KI), Mats Johansson (Lunds universitet), Elisabeth Wallenius (Riksförb. för sällsynta diagnoser) och Håkan Widner (Lunds universitet och SUS)

Utvecklingen kring stamceller och regenerativ medicin går i en rasande fart. Nya vetenskapliga rön publiceras och kommuniceras i stort sett dagligen. Det finns de som menar att förhoppningarna varit orealistiska och utfästelserna för tvärsäkra. Vad ska vi tro om möjligheterna för cellterapi och annan regenerativ medicin för behandling av komplexa sjukdomar? Vilka förhoppningar har vi och vilka är farhågorna? Hur kan vi ta ansvar för att dessa kommuniceras på ett ansvarsfullt sätt? Det var några av frågorna som diskuterades vid panelsamtalet som du kan se i sin helhet här:

Här finns en inspelning av seminariet:

sem almedalen 2017
Lundaforskarna Gesine Paul-Visse, Johan Flygare och Håkan Widner gav en kort introduktion om vad regenerativ medicin är och exemplifierade med två forskningsområden - neuro och blod - där Lunds universitet ligger långt fram när det gäller stamcellsforskning och cellterapi.

Vid seminariet/panlediskussion deltog:

  • Gesine Paul-Visse, docent neurologi vid Lunds universitet och överläkare SUS
  • Håkan Widner, adj prof, neurologi vid Lunds universitet och överläkare SUS,
  • Johan Flygare, forskare, molekylärmedicin och genterapi vid Lunds universitet
  • Mats Johansson, filosof och docent, medicinsk etik vid Lunds universitet
  • Annika Östman, vetenskapsjournalist, SR/Vetenskapsradion
  • Elisabeth Wallenius, ordförande, Riksförbundet för sällsynta diagnoser
  • Lilian Walther Jallow, senior forskare, Karolinska institutet

Länk till artikel ”Dags för seriöst samtal om stamceller

Katrin Ståhl