lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

”Dags för seriöst samtal om forskning med stamceller”

2017-06-28

Det finns stora förhoppningar på att regenerativ medicin och cellterapi ska revolutionera behandlingen av svåra sjukdomar. Det handlar ofta om komplexa tillstånd där forskare och läkare hoppas hitta nya möjligheter till ett friskt liv för hårt drabbade patientgrupper. Men vilka realistiska förväntningar kan vi ha på behandlingarna?

Målet med regenerativ medicin och cellterapi är att kunna reparera och återställa förlorad vävnad och funktion genom att byta ut, konstruera eller regenerera nya mänskliga ­celler som kan återställa det sjuka och skadade till normal funktion.

Hopp om nya behandlingar

Inom flera områden har forskningen kommit långt. Vi transplanterar  blodstamceller för behandling av leukemi och transplantation av nya nervceller vid Parkinsons sjukdom är en behandling som nu testas.

Inom andra områden, exempelvis allvarliga ögonsjukdomar, är förhoppningarna stora och kliniska prövningar har påbörjats, men ännu så länge utan säkra resultat. När det gäller folksjukdomar som diabetes, hjärtinfarkt och stroke har vi många års forskning framför oss innan det kan bli aktuellt med kliniska prövningar av ny behandling.

Snabb utveckling

Utvecklingen går i en rasande fart och nya vetenskapliga rön publiceras och kommuniceras i stort sett dagligen. Det finns de som menar att förhoppningarna varit orealistiska och utfästelserna för tvärsäkra. Är det så?

gunilla westergren thorsson
Gunilla Westergren-Thorsson, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, vill se fortsatta satsningar på forskning inom regenerativ medicin. Foto: Håkan Röjder

– På senare tid har flera fall av forskningsfusk och oetisk stamcellsbehandling avslöjats. Det är mycket tragiskt ur flera perspektiv och manar oss forskare inom fältet till eftertanke och visar även på vikten av välfungerande kontrollmekanismer, säger Gunilla Westergren-Thorsson, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Samtidigt, betonar hon, kan vi inte hämma utvecklingen inom regenerativ medicin eftersom det är ett mycket viktigt forskningsfält för svåra sjukdomar och skador.

– Därför vill vi att detta område diskuteras seriöst, både när det gäller förhoppningar och farhågor, säger Gunilla Westergren-Thorsson.

Under Almedalsveckan bjuder Medicinska fakulteten vid Lunds universitet in till ett samtal om behovet av stamcellsforskning och regenerativ medicin, samt om de viktiga etiska frågor forskningsområdet väcker.

Möt oss i Almedalen!

Seminarium: Stamceller och regenerativ medicin – hopp eller hajp

Förhoppningarna på stamceller och regenerativ medicin är stora. Men det finns de som menar att förhoppningarna varit orealistiska och utfästelserna för tvärsäkra. Skapar vi förväntningar hos sjuka, anhöriga, finansiärer och politiker som inte alltid är realistiska?

Tid: 5 juli 14.00-15.30

Plats: Hästgatan 13, Visby

Arrangör: Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Medverkande: Annika Östman, journalist, SR/Vetenskapsradion, Elisabeth Wallenius, ordförande, Riksförbundet för sällsynta diagnoser, Lilian Walther Jallow, senior forskare, Karolinska institutet, Gesine Paul-Visse, överläkare, docent i neurologi, Håkan Widner, överläkare, adj prof, neurologi, Johan Flygare, forskare, och Mats Johansson, lektor, medicinsk etik, samtliga Lunds universitet.

Moderator: Lisa Kirsebom.