lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Så kan forskarna se “matrix” i tumörer

2017-06-15

Forskare vid Biotech Research & Innovation Centre och Köpenhamns universitet och Lunds universitet har utvecklat en banbrytande metod för att i detalj kunna studera strukturen i vävnader och tumörer. Genom att helt lösa upp cellerna, lämnas vävnaden som finns mellan cellerna s.k. ”extracelluär matrix” intakt och på det sättet kan man få en uppfattning om tumörens struktur på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.

 En av försteförfattarna till studien som nu publicerats i Nature Medicine, Chris Madsen, Ragnar Södebergforskare vid Lunds universitet, förklarar:

chris madsen

-    När man tar bort cellerna förbättras tydligheten avsevärt i mikroskopet. Man kan studera fibrerna i ”matrix” och även se mycket djupare in i vävnaden.

Extracellulär matrix omger celler i varje organ i våra kroppar och ger struktur till organen och har en djupgående inverkan på hur cellerna beter sig och påverkar utvecklingen av sjukdomar som t ex cancer.
Den nya tekniken för att studera matrix gör att forskare på ett helt nytt sätt kan förstå hur tumörer och organ är uppbyggda. Forskarna tror också att den nya tekniken kan få betydelse för regenerativ medicin, t ex återuppbyggnad av organ och bioteknik, i framtiden.

Studien är finansierad av bl a Ragnar Söderbergs Stiftelse och Cancerfonden

Åsa Hansdotter