lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Kristian Pietras ny ordförande i Sveriges unga akademi

2017-06-07

Sveriges unga akademi består av ett urval av landets mest framstående yngre forskare från alla vetenskapliga discipliner. Kriterier för inval är vetenskaplig excellens och ett varmt engagemang för forskning och forskningsrelaterade frågor.

Kristian Pietras
Kristian Pietras

Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet, är akademins nye ordförande.

Om Sveriges unga akademi

”Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för några av de mest framstående unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin bildades 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien. Ung i sammanhanget är en forskare som disputerat för högst tio år sedan. Kriterier för inval är vetenskaplig excellens samt att forskaren visar ett starkt engagemang för Sveriges unga akademis frågor. Alla vetenskapliga discipliner är välkomna men kommer inte vara representerade vid varje tidpunkt. Sveriges unga akademi strävar efter att ha en så bred fördelning av ämnen representerade som möjligt.”