lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Dags för Lunds universitets stora högtid – promotionen

2017-05-30

På fredag promoveras sammanlagt 292 doktorer vid Lunds universitet. Av dessa är 120 nya doktorer vid Medicinska fakulteten. Dessutom promoveras fakultetens tre nya hedersdoktorer och sex jubeldoktorer.

Doktorspromotion. Foto: Gunnar Menander
Doktorspromotion. Foto: Gunnar Menander

Medicinska fakultetens hedersdoktorer är professor Dame Frances Ashcroft, genetiker och fysiolog vid Oxford University, som är en av Storbritanniens främsta forskare med fokus på diabetes och insulinutsöndring, Elizabeth Tanner som sedan 1998 är professor i biomedicinska material, för närvarande vid Glasgow University i Skottland samt Göran Bundy utbildad jurist vid Lunds universitet som under sitt yrkesverksamma liv verkat som diplomat i många av världens oroshörn. Hans personliga och stora engagemang för medicinsk forskning ledde 2013 till grundandet av stiftelsen Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet.

Medicinska fakultetens promotor är Professor Stefan Hansson.

Processionen avgår från Universitetshuset till Lunds domkyrka kl 12.00 och beräknas tåga tillbaka 3,5-4 timmar senare.