lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Restaurering av Tornbladinstitutet och dess samlingar

2017-05-19

Nu ska den unika samlingen av foster i Tornbladinstitutet restaureras och själva huset renoveras för att framöver rymma forskning inom arbets- och miljömedicin och reproduktiv epidemiologi.

Tornbladsinstitutet, som ligger på Biskopsgatan 7 i Lund, är från början en donation till Lunds universitet 1931 från tidningsmannen Hjalmar Tornblad. Tornblad ville försäkra sig om att gode vännen Ivar Bromans, då välkänd professor i anatomi i Lund, unika samling av foster skulle få en trygg förvaring. Sedan dess har det bedrivits framstående reproduktionsepidemiologisk forskning i Tornbladsinstitutet, vilket kommer att fortsätta i huset efter dess renovering.

tornbladinstitutet
Samlingarna har transporterats med flyttcykel från Tornbladinstitutet till Biologiska museet på Arkivcentrum Syd där de nu ska restaureras för att sedan åter ställas ut på Tornbladinstitutet.

Tornbladsinstitutet har de senaste åren uppmärksammats en del medialt eftersom samlingen av djur- och människofoster varit i dåligt skick. Medicinska fakultetens dekanus Gunilla Westergren-Thorsson har beslutat att samlingen ska restaureras och Tornabladinstitutet genomgå en välbehövlig renovering.

Samlingarna har nu transporterats till Biologiska museet på Arkivcentrum Syd där preparaten varsamt restaureras. Arbetet beräknas pågå i cirka 1,5 år. Under tiden renoveras själva huset, Tornbladinstitutet.

Förhoppningen att renoveringen startar till hösten och att samlingen åter kan flytta in i ett nyrenoverat Tornblad institut hösten 2018. Samlingen med foster kommer att ställas ut i nya utställningsrum, som är anpassade för att kunna bevara preparaten i god form för framtiden och tanken är att de även i framöver ska kunna vara tillgängliga för forskning, även om de idag framför allt har ett kulturhistoriskt värde.

In i huset flyttar efter renoveringen även delar av fakultetens verksamhet inom arbets- och miljömedicin. Forskningen inom till exempel miljöepidemiologi har en när koppling till den reproduktionsepidemiologiska forskning som historiskt bedrivits i huset och kommer också att fortsätta där.