lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Bengt Falcks pris i neurovetenskap 2017 till Germund Hesslow

2017-05-12

Bengt Falcks pris i neurovetenskap går i år till Germund Hesslow, professor i neurovetenskap som studerar inlärning och betingning.

germund hesslow
Germund Hesslow

Germund Hesslow får priset med motiveringen ”För årtionden av oförtröttligt jagande, debatterande och dissekerande av det neurala engrammet för klassisk betingning. Han och hans medarbetare har nyligen krönt sina framgångsrika analyser med att i lillhjärnans celler påvisa en helt ny typ av mekanism för att koda tidens gång”. 

Germund Hesslow beskriver sin forskning:

Minnen bygger på inlärda associationer. Ett foto av en båt framkallar båtens namn, tankar på vissa personer, kanske doften av havet. Åsynen av noterna får pianisten att trycka på rätt tangent. För att detta skall vara möjligt måste det uppkomma nya kopplingar mellan hjärnans celler. Dessutom finns det en ”timing”- mekanism som gör att tangenten trycks ner i rätt ögonblick. Hur går detta till?

Vi kan följa inlärningen av en association i en enskild nervcell i lillhjärnan. Ett försöksdjur får höra en ton följd av en luftpuff mot ögat. Efter upprepade sådana stimuleringar kommer tonen att utlösa en blinkning före luftpuffen – en betingad reflex. Den betingade reflexen är precist timad – den kommer just när luftpuffen förväntas med en precision på något tiotal millisekunder. Vi tror att mekanismen bakom timingen är densamma som gör att pianisten kan trycka ner tangenten i exakt rätt ögonblick. Vi har identifierat de nervceller i lillhjärnan som lär sig associationen och vi har nyligen visat att ”klockan” sitter i dessa celler. En enskild nervcell har ett minne för tid.

Denna upptäckt innebär en helt ny princip för signalering och inlärning i hjärnan och kullkastar en dogm som har styrt minnesforskningen i hundra år, nämligen att grunden för minne och inlärning är förändringar i styrkan hos kopplingarna mellan nervceller.

Vi har också upptäckt en reglermekanism som kan stänga av inlärningen av en association när denna är ”tillräckligt stark”.

Om Bengt Falcks pris i neurovetenskap

Bengt Falck är professor emeritus i histologi vid Lunds universitet och en av Medicinska fakultetens internationellt framstående forskare. Tillsammans med Nils-Åke Hillarp utvecklade han en metod för att påvisa viktiga signalsubstanser i nervceller. Forskningen publicerades 1962 och var rikt citerade i medicinska och naturvetenskapliga tidskrifter. Prissumman  på 35 000 kronor kommer från ”Hanna och Elsa Larssons fond för medicinsk forskning”.