lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

8 miljoner i privat donation till forskning om hiv och tuberkulos i Etiopien

2017-05-11

Tack vare en privat donation kan forskare som studerar infektionssjukdomar och folkhälsa i låginkomstländer utöka och vidareutveckla sin forskning. Just nu pågår forskningsprojekt kring hiv och tuberkulos i Etiopien.

2015 startade Medicinska fakulteten en donationskampanj för forskning om global hälsa. Kampanjen har haft två grenar – en inriktad mot kvinnor, barn och unga och en mot infektionssjukdomar. Nu har fakulteten fått en privat donation på 8 miljon kronor under tre år till forskning om infektionssjukdomar och folkhälsa i Etiopien.

Forskningsstation i Etiopien

Det är Per Björkman, professor i infektionsmedicin, och Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi, som står bakom forskningsprojekten som nu fått ett mycket uppskattat stöd. Sedan 2010 har Per Björkman och Patrik Medstrand byggt upp en forskningsstation i Adama, en stad i centrala Etiopien, där de bedriver forskning kring hiv och tuberkulos (TBC) i samarbete med etiopiska forskningsinstitut och offentlig hälso- och sjukvård i Etiopien.

per bjoerkman niclas winqvist patrik medstrand
Från vänster: Per Björkman, Niclas Winqvist som är epidemiolog och ingår i forskargruppen samt Patrik Medstrand framför en av de vårdcentraler i Adama, Etiopien, som ingår i deras forskningsstudier.

Hiv och TBC står gemensamt för det största antalet dödsfall i smittsamma sjukdomar i världen. Det finns stora kunskapsbrister när det gäller hur dessa sjukdomar bäst kan diagnosticeras och behandlas i låginkomstländer, där de flesta smittade människor lever. Felaktig behandling kan dessutom leda till utveckling av resistens som riskerar att göra de idag existerande läkemedlen verkningslösa.

- Just nu kartlägger vi resistens mot hiv-läkemedel och studerar i detalj hur hiv sprids i Etiopien. Våra preliminära resultat visar att resistenta former av hiv är vanligt förekommande hos patienter i Etiopien, berättar Patrik Medstrand.

- I en annan pågående stor studie undersöker vi om förekomsten och betydelsen av TBC hos gravida kvinnor och deras barn. Över 2000 kvinnor kommer att följas under deras graviditet och fyra år efter förlossningen, tillsammans med sina nyfödda barn. Våra resultat hittills visar på hög förekomst av TBC-infektion hos etiopiska kvinnor och vi kommer att fortsätta undersöka hur TBC inverkar på utfallet av graviditeten, säger Per Björkman.

 

Donation möjliggör nya forskningsprojekt

Tack vare donationen kan forskarna vidareutveckla forskningsplattformen i Etiopien med bättre infrastruktur och även förstärka de nätverk de har byggt upp under de år de varit verksamma i landet. Det gör det möjligt att både utveckla forskningsprojekten inom infektionssjukdomar och global hälsa och även framöver göra denna forskningsplattform tillgänglig för projekt som drivs av andra forskare inom Medicinska fakulteten. 

Donationen kommer även att användas för att finansiera nya doktorander vars projekt är baserade vid forskningsstationen i Adama. Donationen ger också möjlighet att inleda nya och större forskningsprojekt om hiv och TBC.

publikationer adama
Flera forskningspublikationer har producerats under forskningsprojektet.Hittills har två doktorander presenterat doktorsavhandlingar baserade på studier från forskningsstationen. Tre doktorander är för närvarande involverade i pågående projekt.

- Det finns mycket angelägen forskning som verkligen gör skillnad för människors hälsa globalt som behöver mer resurser för att kunna utvecklas. Per och Patriks forskning är exempel på det, säger Gunilla Westergren-Thorsson, Medicinska fakultetens dekan och initiativtagare till donationskampanjen. Hon fortsätter:

-  Jag är oerhört glad och tacksam för denna donation som gör att vi kan växla upp forskningen. Om vi ska lyckas bidra till att lösa de globala hälsoproblem vi nu står inför måste vi jobba tillsammans – akademin, privatpersoner, näringsliv och samhället i stort.