lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Emma Niméus utsedd till Wallenberg Clinical Fellow

2017-02-14

Emma Niméus, specialistläkare i bröstcancerkirurgi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, har utsetts till Wallenberg Clinical Fellow 2016.

Syftet med forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows är att stimulera svenska läkares kliniska forskning och att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö. Bakom satsningen står Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

De flesta kvinnor som får diagnosen bröstcancer går det bra för, men en del patienter får återfall i sjukdomen. Skulle cancern dessutom sprida sig i kroppen är prognosen dålig.

emma nimeus
Emma Niméus, Wallenberg Clinical Fellow 2016. Foto: Markus Marcetic © Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Emma Niméus och hennes forskargrupp har som mål att försöka identifiera vilka patienter som riskerar återfall i samma bröst, så kallat lokalrecidiv. De vill dessutom försöka ta reda på vad det är som driver sjukdomen framåt och resulterar i ett återfall.

– Trots att prognosen är god för majoriteten som drabbas så avlider årligen cirka 1 500 kvinnor till följd av återfall i bröstcancer. För att undvika dessa återfall eller upptäcka dem i tid behöver vi pålitliga kliniska markörer för att säkerställa att varje patient får rätt behandling, säger Emma Niméus.

Lundaforskarna studerar tumörvävnad från kvinnor som drabbats av bröstcancer och som sedan fått ett lokalrecidiv.

– Vi analyserar vävnad både från den primära tumören och från det lokala återfallet. Då kan vi jämföra dessa och få information om vad det är som händer under resan mellan primärtumören och återfallet i bröstcancer. Det är tidskrävande analyser där vi studerar hur uttrycket i generna förändras och kombinerar detta med proteinanalyser från tumörerna. Vi hoppas definiera vilka gener och proteiner det är som kan förutspå vilka patienter som kommer få lokalrecidiv. Samtidigt är målet att hitta och urskilja de mutationer som driver tumörutvecklingen, säger Emma Niméus.

– Tack vare det här anslaget från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse kan vi i gruppen satsa på den här forskningen de närmaste åren. Forskning som vi hoppas kommer att kunna bidra till bättre prognos och behandling av kvinnor som fått bröstcancer.

Ytterligare en läkare och forskare, Sara Gredmark Russ, vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, är utsedd till Wallenberg Clinical Fellows 2016.

Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen av inkomna ansökningar och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse tar beslut om vilka sökande som beviljas anslag.

Olle Dahlbäck