lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

100 miljoner till bättre diabetesbehandlingar

2017-02-08

En halv miljard människor är i dag drabbade av diabetes. Sjukvården saknar bra sätt att förutspå och förhindra nyinsjuknande i diabetes och dagens behandlingar är inte tillräckliga. Lunds universitet får 100 miljoner av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, för att vända utvecklingen.

Målsättningen är att kunna förutse vem som befinner sig i riskzonen och med nya metoder kunna bedöma vilken som är den bästa behandlingen och på så sätt förhindra sjukdomsutveckling. Detta ska ske genom en ny klassificering av diabetessjukdomarna och identifiering av markörer som kan utgöra grund för nya behandlingsstrategier.
 
Projektet löper över åtta år och omfattar hela kedjan från grundforskning till kliniska prövningar och sker i samarbete med Region Skåne och företrädare för industin; Follicum AB, Pfizer, Johnson & Johnson Innovation och Novo nordisk.
 
- Det är ett mycket glädjande besked och en fantastisk möjlighet att förverkliga vår vision om att kunna erbjuda effektivare behandlingar till diabetespatienter. Jag kan inte tänka mig en bättre miljö och samarbetspartners för genomförandet av detta projekt, säger professor Maria Gomez som leder projektet från Lunds universitets Diabetescentrum.
 
En halv miljard människor i världen lider av diabetes. Om 20 år beräknas dubbelt så många att vara drabbade. Diabetes består av flera olika sjukdomar och kan leda till livshotande komplikationer som förutom det personliga lidandet är en stor ekonomisk börda för sjukvården och samhället. Orsaken till den lavinartade ökningen är att vi blir allt fler och allt äldre. Förutom ärftliga faktorer bidrar den industrialiserade livsstilen med för mycket mat och för lite motion till att allt fler insjuknar.

Ytterligare ett projekt vid Lunds universitet får 100 miljoner kronor. Det är ttt nytt industriellt forskningscentrum ska maxa nyttan med havre får . Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid LTH, Lunds universitet blir samordnare.

Läs mer på hemsidan för Stiftelsen för strategisk forskning

Sara Liedholm