lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Hudbakterie kan skydda mot sjukdomar

2016-11-11

Att vi kan ha nytta av våra bakterier har det kommit allt fler exempel på. Enligt forskaren Rolf Lood från Lunds universitet gäller detta även huden. Han har visat att en av människans vanligaste hudbakterier utsöndrar ett protein som skyddar mot de reaktiva syreföreningar som anses bidra till flera hudsjukdomar. Proteinet har lika stark verkan på farliga syreföreningar som kända antioxidanter som C- och E-vitamin.

Hudbakteriens namn är Propionibacterium acnes.

– Den heter så för att den först upptäcktes hos en patient med svår akne. Men om den orsakar akne är inte säkert – den kanske bara fanns där för att den är så vanlig, säger Rolf Lood forskare i experimentell infektionsmedicin vid Lunds universitet.

bakterien propionibacterium acnes
Bakterien Propionibacterium acnes sedd genom elektronmikroskop. (Bild: Matthias Mörgelin, LU)

Han har upptäckt att ”akne-bakterien” utsöndrar ett protein som fått namnet RoxP. Detta protein skyddar mot så kallad oxidativ stress, ett tillstånd där reaktiva syreföreningar skadar cellerna. En vanlig orsak till oxidativ stress när det gäller huden är UV-strålning från solen.

– För bakterien är detta protein viktigt för att den alls ska kunna leva på vår hud. Den gör sin livsmiljö bättre genom att utsöndra RoxP, men blir därigenom samtidigt till nytta även för oss, förklarar Rolf Lood.

Oxidativ stress anses vara ett bidragande skäl till flera hudsjukdomar. Bland dem är böjveckseksem (atopisk dermatit), psoriasis och hudcancer.

Eftersom Propionibacterium acnes är så vanlig, så finns den hos både friska personer och människor med hudsjukdomar. Men enligt Rolf Lood kan man ha olika stora mängder av bakterien på sin hud, och bakterierna kan också producera större eller mindre mängder av det skyddande proteinet RoxP.

rolf lood
Rolf Lood tillsammans med forskarkollegan Maria Allhorn. Foto: Katarina Steding Ehrenborg

Detta ska han och hans medarbetare nu studera vidare i både patienter och försöksdjur. Patientstudien går ut på att jämföra patienter med basalcellscancer, ett förstadium till cancer kallat aktinisk keratos, och friska kontrollpersoner. Studien kommer att kunna visa om det finns något samband mellan graden av sjukdom och mängden av RoxP på patienternas hud.

Om RoxP också fungerar som skydd ska undersökas i försöksdjursstudien. Där ska möss som fått respektive inte fått RoxP utsättas för UV-strålning, varpå man kan se om RoxP-mössen klarar sig bättre än de som inte fått det skyddande proteinet.

– Om studierna ger ett positivt resultat skulle det kunna leda till att RoxP kan ingå i solkrämer och användas i behandlingen av psoriasis och böjveckseksem, hoppas Rolf Lood. Hans forskningsrön har nyligen publicerats i en artikel i Nature-tidskriften Scientific Reports.

Publikation
"A novel enzyme with antioxidant capacity produced by the ubiquitous skin colonizer Propionibacterium acnes"
Maria Allhorn, Sabine Arve, Holger Brüggermann & Rolf Lood
Scientific Reports publicerad online 2 november (2016) doi:10.1038/srep36412
http://www.nature.com/articles/srep36412#auth-4

Kontakt
Rolf Lood, Ph.D. experimentell infektionsmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet,  046-222 81 68 eller 070-660 03 53, rolf.lood@med.lu.se

Studien har finansierats av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Svenska Läkaresällskapet, samt Stiftelserna Thelma Zoega, Längmanska Kulturfonden, Magnus Bergvall, Sven och Dagmar Salén, Sigurd och Elsa Goljes minne, Nanna Svartz, Lars Hierta, samt Crafoordska Stiftelsen.

Ingela Björck