lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Stor donation till strokeforskning vid Lunds universitet

2016-02-01

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerar cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet under en sexårsperiod. Donationen är ett viktigt bidrag till forskarnas strävan att finna nya metoder för att förhindra stroke och utveckla nya strokebehandlingar.

Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige och 15 miljoner i världen av stroke. Ungefär en tredjedel av dem avlider och en tredjedel drabbas av funktionsnedsättningar som kräver livslång vård. Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Medelåldern för de som drabbas av stroke ligger på 75 år, men cirka 20 % av de som fått stroke är i yrkesverksam ålder, det vill säga under 65 år. Stroke är den åldrande hjärnans sjukdom och med förväntad högre framtida medellivslängd kommer antalet strokepatienter öka.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är en av Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser, med uppdraget att se till att vinsten från bankrörelsen kommer samhället till godo. Nu donerar stiftelsen cirka 16 miljoner kronor till strokeforskningen vid Lunds universitets medicinska fakultet.

- Stroke har utvecklats till en av vår tids folksjukdomar. Som ägare till Sparbanken Skåne med en bred allmänhet som kundbas är det naturligt för oss att stödja denna forskning. Detta är helt enkelt ett av de bästa sätten vi kan ge tillbaka på, säger Lennart Haglund, styrelseordförande för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Den största delen av pengarna kommer att användas till forskningsanslag som ska gå till den främsta strokeforskningen vid Lunds universitet. De första forskningsmedlen utlyses nu i dagarna. Pengarna kommer även att användas till priser som årligen ska delas ut till den bästa avhandlingen och de fem bästa masterprojekten inom området stroke. Priserna kommer att delas ut vid ett seminarium, arrangerat av Medicinska fakulteten och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, i nära anslutning till Internationella strokedagen i oktober. Då kommer intresserad allmänhet få en chans att träffa och lyssna på forskare inom strokeområdet. 

- Medicinska fakulteten tar med stor glädje emot denna donation till vår strokeforskning. Genom donationen kan vi utveckla forskning inom detta viktiga forskningsfält för att förstå bakomliggande mekanismer vid stroke och utveckla behandlingar och rehabiliteringsstrategier. Detta kommer förbättra möjligheterna för hårt drabbade patienter och deras anhöriga, säger Lars B Dahlin, prodekan vid Medicinska fakulteten.

Det finns idag cirka 70 forskare vid Lunds universitet som forskar om stroke, med särskilt fokus på att förbättra hjärnans funktion efter stroke. Forskningen bedrivs både experimentellt och i kliniska studier samt inom rehabilitering med det gemensamma målet att hitta metoder att förhindra stroke och utveckla nya strokebehandlingar.