lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Glutenintolerans - tidpunkt för introduktion i barns kost kan ha överskattats

2015-01-27

Det finns inget samband mellan tidpunkten för introduktion av gluten i kosten och utveckling av glutenintolerans. Det visar en ny, internationell studie från Lunds universitet.

En ny forskningsstudie där över 6 400 barn ingår visar att tidpunkten för introduktion av gluten i kosten inte var en egen, självständig riskfaktor för senare utveckling av glutenintolerans. 

Barnen som forskningen baserar sig på deltar i den internationella diabetes- och celiakistudien TEDDY. De kommer från Sverige, Tyskland, Finland och USA och följs upp på identiskt vis i respektive hemland.

- Glutenintolerans är vår vanligaste kroniska sjukdom hos barn i Sverige, men mycket kring sjukdomen är fortfarande oklart. Styrkan med vår studie är att vi haft möjlighet att följa ett stort antal barn från flera länder mycket noggrant från tidig ålder och under hela den tidiga barndomen, berättar Carin Andrén Aronsson, doktorand vid Lunds universitet och dietist i diabetes- och celiakistudien TEDDY.

Hur och när gluten introduceras för småbarn är en omdebatterad fråga, och det finns en rekommendation från Livsmedelsverket att det bör ske i små doser mellan fyra och sex månaders ålder, medan barnet fortfarande ammas.

carin andren aronsson

- Som förälder bör man även fortsättningsvis hålla sig till rekommendationen, trots att vår studie kan resa frågetecken kring tidpunkten för glutenintroduktion, understryker  Carin Andrén Aronsson.

Anledningen är att det behövs mer kunskap om vad som händer när barn börjar få föda innehållande gluten.  Den rekommenderade tidpunkten för glutenintroduktion har ändrats vid ett tillfälle tidigare, och då fick den justeras tillbaka pga. att glutenintoleransen ökade. Det kan inte heller uteslutas att tidpunkten har viss betydelse, men då i kombination med något annat, t.ex. mängden gluten eller typ av kost, förklarar Carin Andrén Aronsson. Forskningen fortsätter därför:

- Sverige är ett utpräglat välling- och grötland, det är basfödan för många barn i åldern 6-12 månader. Jag ska därför undersöka om mängden gluten påverkar utvecklingen av känslighet och intolerans, säger Carin Andrén Aronsson.

Tidpunkten för glutenintroduktion varierar avsevärt mellan de deltagande länderna i TEDDY-studien och Sverige utmärker sig både genom tidig introduktion och hög glutenintolerans.  I Sverige är den genomsnittliga introduktionstidpunkten för gluten vecka 22, i Finland vecka 26 samt i USA och Tyskland vecka 30. Men inte heller vid en indelning landsvis av resultaten gick det att konstatera något samband mellan tidpunkten för introduktion och glutenintolerans  – för något av länderna.

Resultaten visade också att Sverige som hemland, kvinnligt kön och glutenintolerans inom nära släkt var förknippat med högre risk att utveckla glutenintolerans.

Den aktuella studien presenterades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.

Artikel:
Age at Gluten Introduction and Risk of Celiac Disease
Aronsson CA, Lee HS, Liu E, Uusitalo U, Hummel S, Yang J, Hummel M, Rewers M, She JX, Simell O, Toppari J, Ziegler AG, Krischer J, Virtanen SM, Norris JM, Agardh D
Pediatrics, publicerad online den 19 januari 2015.

Mer information
Carin Andrén Aronsson, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet och dietist i diabetes- och celiakistudien TEDDY, 040-39 11 13, 0706-52 68 65, carin.andren_aronsson@med.lu.se

 

Fakta/Glutenintolerans (celiaki)
Glutenintolerans, så kallad celiaki, innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Exempel på symtom är trötthet, diarré, viktnedgång och blodbrist. Obehandlad glutenintolerans har även kopplats samman med benskörhet, depression och försenade pubertet.
I Sverige visar statistik att förekomsten bland småbarn ökar på nytt och att ungefär två procent av den totala befolkningen har utvecklat celiaki. Undersökningar genom screening av normalbefolkningen visar på högre förekomst i yngre åldrar samt att det kan finnas ett stort mörkertal.
Det finns inget botemedel mot celiaki, den som drabbats får bl.a. gå på specialdiet under resten av livet.

Fakta/TEDDY-studien
TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young) är ett internationellt forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1 diabetes och/eller celiaki.  I Sverige är Skåne upptagningsområde. En urvalsstudie genomfördes 2004-2010 och omfattade drygt 48 000 nyfödda barn. I en pågående uppföljningsstudie följs ca 2 500 TEDDY-barn fram till 2025. Huvudfinansiär är National Institutes of Health, USA (NIH).

http://www.med.lu.se/teddy/