lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Cancerforskarskola och Young Investigator Award

2014-03-14

I veckan meddelade Cancerfonden vilka forskare som får forskartjänster och samtidigt presenterades ett nytt utbildningsinitiativ, nämligen Cancerfondens forskarskolor. Vid Lunds universitet och Medicinska fakulteten är glädjen stor över fyra nya forskartjänster, två Young Investigator Awards, två postdoktorstjänster samt en cancerforskarskola i samarbete med Göteborgs universitet!

Postdoktortjänster

Postdoktorstjänsterna går till unga forskare som disputerade för högst fyra år sedan. Av totalt 58 ansökningar till postdoktorstjänster beviljades fem och två av forskarna finns vid Lunds universitet:

 • Daniel Bexell, Institutionen för laboratoriemedicin Lund
  ”Modeling and targeting neuroblastoma metastasis.”
 • Alexander Pietras, Institutionen för laboratoriemedicin Lund.
  “Characterization and therapeutic targeting of a novel glioma stemness pathway: HIF/CD44 interplay in tumor progression”

Young Investigator Award

Två av de tre beviljade ansökningarna gick till forskare vid Lunds universitet:

 • Marcus Järås, Institutionen för laboratoriemedicin Lund
  “Targeting leukemia stem cells using novel antibody therapies”
 • Göran Karlsson, Institutionen för laboratoriemedicin Lund
  “Single cell molecular profiling for specification and therapeutic targeting of leukemic stem cells.”

Forskarskola 2014 inom ämnesområdet cancer

Cancerfonden introducerar fr o m 2014 en forskarutbildningen ”Cancerfondens forskarskola”. Syftet är att doktorander och blivande forskare ska bli ännu bättre förberedda på att bidra till framtidens cancerforskning. Det blir två forskarskolor, varav den en i ett samarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet:

 • Cancer Research South (CARES) School
  Huvudsökande: Håkan Axelson, Institutionen för laboratoriemedicin Lund
  Medsökande: Mattias Höglund och Lao Saal, Inst. för kliniska vetenskaper Lund, Kristian Pietras, Inst. för laboratoriemedicin Lund samt Göran Landberg, Göteborgs universitet.
 • Läs mer om Cancerfondens satsning på forskarskolor

Cancerfonden har för år 2014 avsatt 415 miljoner kronor till svensk cancerforskning, en ökning med 14 miljoner kronor från 2013. 33 miljoner går till forskningstjänster och forskarmånader. Under de drygt 60 år som Cancerfonden funnits har drygt åtta miljarder kronor delats ut till svensk cancerforskning.

Läs mer i pressmeddelande från Cancerfonden 

Läs mer om anslagsbeslut