lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Stor privat donation till medicinsk forskning

2013-12-14

Lunds universitets forskning inom kardiologi och neurologi får ett stort bidrag i form av en privat donation. Det är syskonen Eva och Göran Bundy som valt att starta en stiftelse för att stödja forskning inom två för dem viktiga sjukdomsområden.

10 miljoner är redan donerade till Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet och ytterligare cirka 50 miljoner i form av att framför allt värdepapper har testamenteras till stiftelsen vilket gör det till en av de absolut största privata donationerna till universitetet i modern tid.

margaretha grind bundy goeran bundy och gunilla westergren thorsson
Margaretha Grind Bundy, ordförande i stiftelsen, och Göran Bundy i samtal med Gunilla Westergren-Thorsson, dekanus Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Göran Bundy är utbildad jurist vid Lunds universitet och har under sitt yrkesverksamma liv verkat som diplomat i många av världens oroshörn. På ålderns höst har han slagit sig ner i barndomens Skåne.
– Både jag och min syster är barnlösa och vi bestämde oss tidigt att vi vill att våra pengar ska bidra till att förbättra för kommande släkten. Vi har i familjen drabbats av både kardiologiska och neurologiska sjukdomar och därför ligger dessa områden oss speciellt nära hjärtat, berättar Göran Bundy.
– Lunds universitet betyder mycket för mig och som före detta student är jag glad att kunna bidra till universitetet och Skåne på detta sätt, fortsätter Göran Bundy.

Per Eriksson, rektor för Lunds universitet, är mycket glad och tacksam för donationen:
– Gåvor från privatpersoner betyder oerhört mycket för vår forskning. Forskningen idag kräver stora resurser för att få resultat och vi behöver bidrag från många olika håll för att kunna bedriva forskning i världsklass.
– I till exempel USA finns sedan lång tid en tradition där alumner, före detta studenter, donerar pengar till sitt alma mater, d.v.s. sitt gamla lärosäte. Vi arbetar för att detta ska ske och få växa alltmer även här vid Lunds universitet och här är syskonen Bundy en förebild. Det är en unik möjlighet för privatpersoner att direkt stödja forskning inom angelägna områden

Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet har redan utlyst en första omgång av forskingbidrag till unga forskare, så kallade, postdocs, inom neurologi och kardiologi vid Lunds universitet.


Vill även du skänka pengar till forskning vid Lunds universitet? 
Alla bidrag, stora som små, är välbehövda och välkomna! Med din hjälp kan vi tillsammans skapa fler forskningsgenombrott för en bättre värld.

Så här gör du: Ge till Lunds universitet