lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Miljoner till nationell forskarskola om åldrande och hälsa

2013-12-09

Lunds universitet blir spindeln i nätet för en ny, nationell forskarskola för åldrande och hälsa. Vetenskapsrådet satsar 15 miljoner kronor fördelat på tre år, med möjlighet till ytterligare fem års förlängning.

- Det är verkligen inspirerande att vi fått detta förtroende. Det finns ett stort behov av nationell samordning och utveckling av utbildningen på forskarnivå inom området åldrande och hälsa, vilket det entusiastiska stödet från våra partners i ansökan till Vetenskapsrådet visar, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Lunds universitet.

Forskarskolan kommer att främja utvecklingen av tvärvetenskaplig forskning med relevans för åldrande relaterat till en rad diagnoser. Till exempel cancer, diabetes, hjärtsjukdomar och stroke, psykiska sjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar och rörelseorganens sjukdomar. Särskild uppmärksamhet kommer att riktas på samsjuklighet, funktionsnedsättning och sköra äldre. Det handlar om forskning med ett brett perspektiv på åldrande och hälsa som omfattar aktivt deltagande i arbetsliv och samhälle.

Totalt ingår 23 partners i forskarskolan, varav hälften från olika fakulteter inom Lunds universitet och hälften från andra lärosäten och forskningsaktörer. Till exempel Högskolan i Kristianstad, Region Skåne, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Hälsohögskolan i Jönköping, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.

- Arbetet med att etablera den nya forskarskolan kommer också att få stor betydelse för samordningen av äldreforskningen internt inom vårt universitet. Jag hoppas att detta dessutom kommer att stärka Lunds universitet som europeisk och global aktör vad gäller utbildning av framtidens äldreforskare, säger Susanne Iwarsson.

För att skapa ett gott samhälle att åldras i behövs mer kunskap om åldrande och hälsa. Men det är ett komplext forskningsområde med många frågeställningar. Nyckeln till framgång är samverkan mellan forskare med olika bakgrund. Inte enbart från medicin och hälsovetenskap utan också från samhälls- och beteendevetenskap, humaniora och juridik, demografi, teknik och arkitektur. En bredd som den nya forskarskolan innehar.

Susanne Iwarsson har utifrån sitt engagemang som ledare för Forte-centrumet CASE och det strategiska forskningsområdet MultiPark vid Lunds universitet blivit utsedd till forskarskolans koordinator.

För ytterligare information:

Susanne Iwarsson: tel:046-222 19 40, 070-317 31 11,  susanne.iwarsson@med.lu.se