lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Cancercentrum samlar all cancerforskning vid Lunds universitet

2013-11-11

Nu tas de första stegen för att bygga en paraplyorganisation för all cancerforskning inom Lunds universitet kallad, Lunds universitets cancercentrum (LUCC).

På uppdrag av Medicinska fakultetens styrelse har nätverket LUCancer*, i samråd med övriga cancerforskare vid universitetet, tagit fram en rapport som beskriver hur cancerforskningen vid Lunds universitet kan samordnas. Rapporten presenterades vid fakultetsstyrelsens möte i oktober.
 
- Målet är att all forskning inom cancer vid Lunds universitet ska samordnas inom LUCC  - Lunds universitets cancercentrum, berättar dekanus Gunilla Westergren-Thorsson. Det vi framförallt vill uppnå med LUCC är att underlätta samarbeten över fakultetsgränserna och mellan prekliniker och kliniker. Målet är även att cancerforskningen vid Lunds universitet ska bli mer konkurrenskraftig vid rekrytering och anslagstilldelning.
 
En central del i uppbyggnaden av LUCC är en webbaserad cancerportal som ska underlätta samverkan inom universitetet mellan cancerforskare men även bidra till att synliggöra Lunds universitets cancerforskning nationellt och internationellt.

Lunds universitets cancerforskare har nyligen fått 59 miljoner kronor i Cancerfondens stora utlysning.

*) LUCancers styrelse: Roland Andersson, Tommy Andersson, Mattias Belting, Anders Bjartell, Signe Borgquist, Kristina Drott, Sara Ek, Thoas Fioretos, Cecilia Graffman, Karin Jirström, Kristian Pietras