lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Oktober månads artikel i LMFM: Pneumokocker tar hjälp av vårt eget immunförsvar

2013-10-31

Titel: An Alternative Role of C1q in Bacterial Infections: Facilitating Streptococcus pneumoniae Adherence and Invasion of Host Cells.

Läs oktober månads vetenskapliga artikel i LMFM.

Artikeln, författad av Vaibhav Agarwal, Jonas Ahl, Kristian Riesbeck, Anna Blom, har valts ut till månades artikel i Lund Medical Faculty Monthly.

"Streptococcus pneumonia, or pneumococcus, is a major bacterial pathogen that colonizes the upper respiratory tract in humans, normally without causing any symptoms. However, in children, the elderly, and immunocompromised patients, this bacterial species can cause anything from local infections such as sinusitis and otitis to life-threatening invasive diseases such as lobar pneumonia, sepsis, and meningitis."

Pneumokocker tar hjälp av vårt eget immunförsvar

"Bakterier har många sätt att undvika vårt immunförsvar. Pneumokocker, en av de vanligaste luftvägsbakterierna, använder sig av ett protein i vårt eget immunförsvar som en brygga för att fästa till och ta sig in igenom det skyddande cellagret som bland annat klär insidan av luftvägar och blodkärl."