lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Låg testosteronhalt kan ligga bakom ledgångsreumatism hos män

2012-10-03

Låg testosteronhalt kan ligga bakom ledgångsreumatism hos män

Män med låga värden av könshormonet testosteron drabbas i högre utsträckning av ledgångs-reumatism än män med normala eller höga nivåer. Upptäckten gäller en mildare typ av sjukdomen.
Resultaten presenteras i en avhandling från Mitra Pikwer, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet.

mitra pikwer

- Min teori är att testosteronet har en skyddande effekt, säger Mitra Pikwer, som även är läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, och fortsätter:
- Man har tidigare uppmätt lägre testosteronhalter hos män med ledgångsreumatism, men detta kan vara en konsekvens av sjukdomen. Jag hade nu tillfälle att mäta testosteron hos män innan de insjuknade, fortsätter Mitra Pikwer.