lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Ingen läkarutbildning i Kalmar 2013

2012-09-24

Det blir ingen start av Lunds universitets läkarutbildning i Kalmar 2013. Lund universitet har nämligen inte fått några nya utbildningsplatser inom läkarutbildningen i 2013 års budget.

Tidigare i år offentliggjordes ett samarbete mellan Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Landstinget i Kalmar län och Region Skåne för att kunna utbilda fler läkare i södra Sverige i Lunds universitets regi.

En arbetsgrupp tillsattes med målet att Lunds universitet, i samarbete med Linnéuniversitetet och Landstinget i Kalmar län, ska kunna erbjuda studenter som redan gått den första, så kallade prekliniska delen, av läkarutbildningen i Sverige eller utlandet, den sista kliniska utbildningsdelen i Kalmar. Utbildningsstarten var tänkt att ske tidigast höstterminen 2013.

En förutsättning för denna utbyggnad av Lund universitets läkarutbildning var att Lund universitet skulle få ett utökat antal utbildningsplatser vid läkarutbildningen. I den budgetproposition som regeringen presenterade den 20 september fanns inga ytterligare platser till läkarutbildningen vid Lunds universitet. Därför kommer inte heller utbildningen att startas i Kalmar 2013.

Beslut om eventuellt framtida samarbete avgörs först när budgetpropositionen för 2014 presenteras av regeringen nästa år.