lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Dekanus kommenterar forskningspropositionen

2012-09-11

Idag presenterades huvuddragen i regeringens kommande forskningsproposition. Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson konstarerar att det finns flera positiva nyheter.

gunilla westergren thorsson

– Det finns många positiva inslag i forskningspropositionen för Lunds universitet och glädjande nog en hel del riktade satsningar inom det medicinska området, konstaterar Medicinska fakultetens dekanus Gunilla Westergren-Thorsson.

Forskningspropositionen kommer att innehålla en satsning på cirka 400 miljoner kronor inom områdena läkemedelsutveckling, kliniska studier, antibiotikaresistens, hälsa/åldrande och registerforskning.
– Detta är områden som vi har mycket spännande och stark forskning inom, vilket med mycket stor sannolikhet bör innebära ytterligare forskningsmedel till fakulteten, fortätter Gunilla Westergren-Thorsson.

Regerinen föreslår även ytterligare finansiering av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund 625 respektive 100 miljoner kronor.

Gunilla Westergren-Thorsson välkomnar även att regeringen avsätter pengar till spetsforskning och extra medel direkt till universiteten som så kallade fakultetsmedel.
– Summan som nämns är 900 miljoner kronor och där hoppas vi på att få en väsentlig del!