lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Logopedutbildningen får betyget "hög kvalitet"

2012-09-05

Högskoleverket har publicerat resultaten från kvalitetsutvärderingarna av huvudområdet logopedi. Lunds universitets logopedutbildning, såväl logopedexamen som magisterexamen, får betyget "hög kvalitet".

Underlaget som bedömningarna har grundats på är studenternas självständiga arbeten, examensarbeten, lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapar förutsättningar för att de ska nå målen.

- Vi är glada och stolta för att logopedexamen och magisterexamen i logopedi bedömts ha hög kvalitet. Det är givetvis en kvalitetsstämpel som stödjer oss i vårt arbete framåt.  Särskilt roligt är det givetvis att utbildningen bedöms ha mycket hög kvalitet för målet lagarbete och samverkan med andra, ett resultat av arbetet med problembaserat lärande. Arbetet med utvärderingen har inneburit insikter som är värdefulla för det fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra utbildningen, säger Viveka Lyberg Åhlander, programdirektör för logopedutbildningen och fortsätter:

- Jag är dock enig med många andra om kritiken av grunderna och systemet för bedömningen. Det bör ifrågasättas om examensarbeten, som ofta innebär en vetenskaplig fördjupning inom specifika områden, verkligen är ett instrument för att värdera hur man uppfyller målen i en professionsutbildning.