lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Jahrepriser till forskare vid Lunds universitet

2012-08-16

Anders Jahres stora medicinska pris tilldelas i år professor Leif Groop, Lunds universitet, för hans banbrytande forskning inom diabetes. Även priset till en yngre forskare går till en lundaprofessor, bröstcancerforskaren Kristian Pietras.

leif groop
Leif Groop, professor i endokrinologi

Leif Groop får priset för hans arbete med att identifiera ärftliga faktorer som orsakar diabetes. Leif Groop har genom omfattande befolkningsstudier visat att diabetes är en mycket med komplex sjukdom än man tidigare anat. Prissumman är på 1 miljon norska kronor.

- Det är klart att det känns hedrande att få ett sådant här pris. Det är en otrolig uppskattning för vårt arbete, men man ska komma ihåg att en svala gör ingen sommar och att det krävs ett team för att skapa framgångsrik forskning, säger Leif Groop.
- Jag har dessutom glädjen att jobba vid ett av världens främsta diabetesforskningscentra, Lunds Universitets Diabetescenter. Men ännu finns mycket mer att göra för att lösa gåtan typ 2 diabetes

kristian pietras
Kristian Pietras, foto Ulf Isacsson

Anders Jahres pris till yngre forskare på 400 000 norska kronor delar Kristian Pietras med Tibor Harkany vid Karolinska Institutet. Kristian Pietras, som sedan den 1 augusti är professor i molekylär medicin vid Lunds universitet, får priset för sin forskning på mekanisker som reglerar blodförsörjningen till tumörer och möjligheten att angripa detta som en form av cancerbehandling.

Anders Jahres medicinska priser delas ut av Universitetet i Oslo varje år och är ett av de största medicinska priserna i Norden.