lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

25 miljoner till utveckling av nytt cancerläkemedel

2012-06-20

Ett cancerprojekt med ursprung vid Lunds universitet kan nu fortsätta sin resa mot kliniska prövningar och färdigt läkemedel. Detta tack vare 25 miljoner kr från FoU-programmet Eurostar.

Forskningen som fokuserar på ett särskilt protein, Wnt5a, har bedrivits vid universitetet i över 10 år. 2007 bildades utvecklingsbolaget WntResearch med målet att vidareutveckla de substanser som universitetets forskargrupp tagit fram.

I hård konkurrens (ranking 19 av 294 ansökningar) beviljades nyligen företaget tillsammans med fem utländska partner närmare 25 miljoner kr. Stödet gäller en treårsperiod och kommer från Eurostar, ett europeiskt program inriktat på forskning och utveckling i små och medelstora företag.

Siktar mot prövning i Danmark

- Pengarna ger möjlighet att fortsätta förberedande studier, att utveckla preparatet till en form som lämpar sig för patienter, och att genomföra en klinisk fas 1-prövning. De räcker också, om allt går bra, till att inleda en fas 2-prövning, säger Tommy Andersson, professor på institutionen för laboratoriemedicin i Malmö och forskningschef i WntResearch.

tommy andersson
Tommy Andersson

Klinisk fas 1-prövning är planerad till slutet av 2012. Efter sommaren kontaktas det danska Läkemedelsverket, eftersom prövningen sannolikt ska ske på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Forskningen, som startade i Tommy Anderssons forskargrupp, ledde så småningom till upptäckten att Wnt5a-proteinet har en metastashämmande effekt på bröst- och tjocktarmscancer. Proteinet visade sig dock av olika skäl inte vara lämpligt att använda som huvudingrediens till en medicin eller behandlingsmetod. Därför utvecklade forskarna en liten peptid, Foxy5, som härmar egenskaperna hos Wnt5a.

I kombination med andra läkemedel

Fokus låg från början på bröstcancer, men beroende på kommande studier, sjukdomsförlopp och tillgång till patienter kan det finnas anledning att ompröva vilken cancersjukdom som det blir fokus på i en framtida fas 2-prövning.

Till skillnad från många andra metoder att behandla cancer – både befintliga och sådana som är på forskningsstadiet – angriper inte Foxy5 tumörcellernas tillväxt eller överlevnad. Den är istället inriktad på att hindra cancerns spridning, som ofta utgör det allvarligaste hotet mot patientens hälsa. Detta indikerar att peptiden skulle kunna kombineras med andra läkemedel som angriper tumörcellernas delningsförmåga och överlevnad. Fler studier ska göras för att verifiera detta ytterligare.

Samarbetspartner utgörs av universitet och företag i Danmark, Norge, England, Tyskland och Österrike. Deltagarna förbinder sig att motfinansiera de medel de får ifrån Eurostars programmet, och den totala budgeten för Foxy5 projektet inklusive stödet från Eurostar är ca 40 miljoner kr.

Text och foto: Björn Martinsson

Fakta/Kliniska prövningar fas 1-3
Fas 1 är det första testet på människor.  Det görs på en liten grupp (ofta 10-20 personer). Syftet är att se om medicinen är säker och vid vilken dos. I fas 2 genomförs ett test på patienter som lider av sjukdom som det tilltänkta läkemedlet tros verka på, för att bedöma hur effektiv medicinen är. Antalet deltagare kan variera från något tiotal upp till några tusen. Fas 3 är sista testet inför läkemedelsregistering. Det genomförs på flera tusen patienter.

Peptid=molekyl som består av en kedja av aminosyror som är hopbundna på ett särskilt vis