lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Prins Daniel besökte forskare på Clinical Research Centre i Malmö

2012-05-29

Den 29 maj 2012 besökte H.K.H. Prins Daniel Lunds universitet för att lära mer om de senaste forskningsrönen inom hjärt-kärlsjukdom samt lungsjukdomar som astma och KOL.

Besöket ägde rum vid Medicinska fakultetens och Region Skånes forskningscentrum i Malmö, Clinical Research Centre (CRC), där Prins Daniel bland andra träffade Olle Melander och Leif Bjermer, båda två professorer vid universitetet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Melander och Bjermer är de två senaste mottagarna av Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, och besöket ägde rum på Prins Daniels initiativ i egenskap av hedersledamot  för Hjärt-Lungfonden.

prins daniel och jan nilsson
H.K.H Prins Daniel diskuterar forskning med professor Jan Nilsson, Lunds universitet och ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Förutom forskarnas presentationer tog Prins Daniel del av forskarmiljön vid CRC, bl.a. simulatorcentrumet för övning av akutvård och laboratorierna.

Mer information om Olle Melanders forskning :

Mer information om Leif Bjermers forskning: