lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Toppranking för medicin och vård i Lund

2012-03-26

Lunds universitet toppar listan inom området medicin och vård då universitetsrankingen Urank presenterar 2011 års resultat. 

Urank är en association som årligen genomför rankingar av svenska universitet och högskolor. De redovisar rankingar av utbildningsområdena Humaniora/samhällsvetenskap, Vård/Medicin, Naturvetenskap och Teknik var för sig samt ett sammanvägt resultat för de olika lärosätena.

Rankingen belyser olika aspekter av utbildningen: Studenterna, grundutbildningen, forskningen/ forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna och sociala indikatorer.

Du kan läsa mer på Uranks hemsida: