lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Cancerpatienters anhöriga har ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

2012-03-23

En aktuell studie visar att risken för kranskärlssjukdom och stroke ökar med nästan trettio procent hos personer vars partner har cancer. Orsaken är sannolikt den negativa stress den anhörige utsätts för.

Det är känt att anhöriga till kroniska patienter, speciellt cancerpatienter, har en ökad risk för att drabbas av psykisk ohälsa och depression. Psykisk stress och depression har i tidigare studier rapporterats påverka nervsystemet, blodtryck och inflammation, vilket i sin tur kan öka risken för utveckling av kranskärlssjukdom och stroke.

Det är mot bakgrund av detta som forskaren Jianguang Ji och medarbetare vid Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö har undersökt den specifika risken för kranskärlssjukdom och stroke om makan eller maken drabbats av cancer.

Studien visar att risken för kranskärlssjukdom och stroke ökade mellan 13-29 procent hos personer vars partner har cancer. Resultaten baserar sig på data i det nationella svenska cancerregistret och det svenska slutenvårdsregistret.

En möjlig förklaring till den ökade risken skulle kunna vara att makar delar livsstil och riskfaktorer som rökning, alkohol, kost och motionsvanor, men den förklaringen faller på att risken för hjärt-kärlsjukdom var bara marginellt ökad (3-5%) tiden innan livspartnern drabbades av cancer.

Forskarna menar istället att det mesta av riskökningen sannolikt kan förklaras av den negativa stress som maken eller makan utsätts för om livspartnern drabbas av cancer.

- Vår studie visar att det är viktigt med förebyggande insatser till personer vars livspartner drabbas av cancer med inriktning på psykologisk stress och negativa riskfaktorer, säger Jianguang Ji och fortsätter:
-Tidigare studier har visat att förebyggande arbete kan minska stress och oro avsevärt hos de anhöriga.

Artikel: Increased risks of coronary heart disease and stroke among spousal caregivers of cancer patients, Ji J, Zöller B, Sundquist K, Sundquist J.
Publikation: Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Circulation. 2012 Mars 13

Kontakt: 
Jianguang Ji, MD, PhD, 040 391382, jianguang.ji@med.lu.se
Bengt Zöller, MD, PhD, 040 391954, mobil 070-6691476 bengt.zoller@med.lu.se
Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.