lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

28 mars - temakväll om diabetesforskning

2012-03-22

Välkommen att lyssna till föreläsningar om aktuell diabetesforskning!

Temakvällen arrangeras av Lunds universitets Diabetescentrum, Skånes universitetssjukhus Patientforum i Malmö och Endokrinologiska kliniken samt Sydvästra Skånes Diabetesförening.

Introduktion och moderator

Hindrik Mulder, läkare, professor molekylär metabolism, Lunds Universitets Diabetescentrum

Försök att stoppa typ 1 diabetes med egna stamceller

Per-Ola Carlsson, professor medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet

Läkemedel mot stressgen vid typ 2-diabetes

Anders Rosengren, läkare, forskare, Lunds Universitets Diabetescentrum.

Beror typ 1 diabetes på virus, så kommer vi att hitta det

Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning, LUDC

ANDIS-studien – ett steg mot mer individualiserad behandling

Leif Groop, läkare, professor i diabetes och endokrinologi, LUDC